Dla przyszłych studentów Uczelnia otwiera swoje drzwi aż trzykrotnie. Dni Otwarte WSEI są podzielone i przygotowywane przez poszczególne wydziały. Tych, których interesuje studiowanie Informatyki, Mechaniki i Budowy Maszyn, Transportu czy Mechatroniki zapraszamy na dzień otwarty Wydziału Transportu i Informatyki 5 lutego 2020r.

Chętnych do wzięcia udziału w zajęciach związanych z kierunkami: Pedagogika, Pielęgniarstwo i Psychologia Wydział Nauk o Człowieku – zaprasza 19 lutego 2020

Natomiast Wydział Administracji i Nauk Społecznych, który organizuje zajęcia z obszaru Administracji, Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Ekonomii, Finansów i Rachunkowości, Logistyki i Zarządzania zaprasza 26 lutego 2020

Szczegółowe informacje i zapisy pod mailem leszek.gonka@wsei.lublin.pl , tel. 81 749 32 33

Serdecznie zapraszamy!