Centrum Projektów i Współpracy Międzynarodowej

Kompetencje zamawiane pielęgniarek w WSEI w Lublinie

 

 

Kompetencje zamawiane pielęgniarek w WSEI w Lublinie

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji  otrzymała dofinansowanie do projektu: Kompetencje zamawiane pielęgniarek w WSEI w Lublinie

Projekt realizowany jest: od 2016-08-01 do 2021-06-30,

Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia na kierunku pielęgniarstwo (licencjat) Wyższej Szkoły Ekonomi i Innowacji w Lublinie, która przełoży się na zwiększenie o 25% liczby absolwentów w stosunku do średniej liczby absolwentów kierunku pielęgniarstwo (poziom licencjata pielęgniarstwa) z ostatnich 3 lat przed, oraz zwiększenie poziomu zainteresowania studiami na kierunku pielęgniarstwo.

W wyniku działań zaplanowanych w projekcie nastąpi:

- wzrost o min. 25% liczby absolwentów pielęgniarstwa w stosunku do średniej liczby absolwentów tego kierunku z ostatnich 3 lat,

- podniesienie kompetencji studentów pielęgniarstwa w zakresie zmieniających się trendów epidemiologicznych i demograficznych, jak również nabycie kompetencji w zakresie prowadzenia działań profilaktycznych,

- wzmocnienie współpracy pomiędzy uczelnią a podmiotami leczniczymi jako potencjalnymi pracodawcami absolwentów kierunku Pielęgniarstwo,

- uatrakcyjnienie oferty poprzez system stypendialny oraz zapewnienie zatrudnienia dla najlepszych absolwentów.

Rezultaty projektu: na kierunku zostanie opracowany i wdrożony program rozwojowy, 249 os uzyska uprawnienia do wykonywania zawodu pielęgniarki, 350os nabędzie dodatkowe kompetencje poprzez udział zajęciach dodatkowych, 350 os odbędzie obowiązkowe i ponadprogramowe praktyki, realizowane zgodnie z wymogami ERJPiS.

Wartość projektu: 6 998 394, 70 zł

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 5 898 247, 05 zł

Partnerzy strategiczni:

 1. Szpital Neuropsychiatryczny im. prof. M. Kaczyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
 2. Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie
 3. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej
 4. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego
 5. 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie

Liczba osób na kierunku Pielęgniarstwo objętych wsparciem w ramach programu to 350 osób, w tym 280 kobiet, 70 mężczyzn.

Projekt obejmie Studentów studiów I stopnia (licencjackie) na kierunku Pielęgniarstwo z 3 naborów:  2015/16, 2016/17,  2017/18

Kryteria rekrutacyjne:

Weryfikacja formalna: (spełnia/ nie spełnia)

 • kompletność dokumentów rekrutacyjnych
 • wymóg aby kandydat był studentem studiów I stopnia kierunek pielęgniarstwo WSEI

Kryteria merytoryczne (max 6 pkt)

 • niepełnosprawność- umożliwiająca pracę w zawodzie pielęgniarki oraz odbycie praktyki u wskazanego z Partnerów (+1pkt)
 • obszar wiejski (+1pkt)
 • płeć (+1pkt - preferowani będą mężczyźni ze względu na dysproporcje pomiędzy liczbą studiujących oraz sfeminizowanie zawodu),
 • odpowiedni poziom motywacji (kryterium weryfikowane na podstawie ankiety wypełnianej przez studenta) (max 3 pkt)

O zakwalifikowaniu do udziału decydować będzie spełnienie w/w kryteriów liczba zdobytych pkt oraz kolejność zgłoszeń.

O zasadach przyznawania stypendiów będzie decydował Regulamin obowiązujący na Uczelni.

Program będzie zawierał:

 1. uczelniany program stypendialny dla studentów kierunku pielęgniarstwa:

Ma charakter motywacyjny, tzn. oparty o zasadę, że student może otrzymać stypendium najwcześniej po drugim semestrze kształcenia. Ponadto, z programu stypendialnego może korzystać maksymalnie 50% studentów na danym roku kształcenia, którzy w poprzednim roku kształcenia otrzymali najlepsze wyniki w nauce. Wartość miesięcznego stypendium - 660 zł.

Stypendia przyznawane będą na rok akademicki, przy czym stypendium może być wypłacane dla 1 studenta maksymalnie przez 4 semestry,

      2. finansowanie zajęć dodatkowych wykraczających poza standardowy program kształcenia:

Zajęcia dodatkowe będą związane z profilem kształcenia i przyczynią się do nabycia lub podniesienia kompetencji przez studentów kierunku pielęgniarstwo w zakresie zmieniających się trendów epidemiologicznych i demograficznych, jak również do nabycia kompetencji w zakresie prowadzenia działań profilaktycznych. 

      3. dostosowanie jakości warunków i zasad odbywania obowiązkowych praktyk do wymogów ERJPiS,

      4. finansowanie ponadprogramowych, płatnych praktyk zawodowych w wymiarze minimalnie 160 godzin. Praktyki ponadprogramowe będą organizowane wyłącznie w 8 POZ na terenie woj. lubelskiego/partnerów,

      5. zwrot kosztów dojazdu i zakwaterowania studentów odbywających praktyki poza miejscem zamieszkania.

Osoby zainteresowane udziałem w Projekcie prosimy o zgłaszanie się bezpośrednio do Biura Projektu:
Centrum Projektów i Współpracy Międzynarodowej 
pokój 107 
tel. 081 749 32 49 lub e-mailem na adres 
artur.grzesiak@wsei.lublin.pl

DOKUMENTY DO POBRANIA:

 

 

1. Regulamin uczestnictwa pobierz

2. Ankieta zgłoszeniowa pobierz

3. Regulamin przyznawania stypendiów pobierz

4. Regulamin - zwrot kosztów dojazdów i noclegu pobierz

5. Wniosek o zwrot kosztów dojazdów pobierz

6. Wniosek o stypendium pobierz

6. Wniosek o zwrot kosztów noclegów pobierz

Aneks do Regulaminu przyznawania stypendium motywacyjnego pobierz

Aneks nr 2 do Regulaminu przyznawania stypendium motywacyjnego pobierz

Harmonogram realizacji praktyk zawodowych na rok akademicki 2017-2018 Edycja II pobierz

Harmonogram realizacji praktyk zawodowych na rok akademicki 2017_2018 Edycja I pobierz

powrót

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.