Ogólnopolska konferencja naukowo-dydaktyczna w trybie ON-LINE

Termin: 29 PAŹDZIERNIK 2020
10:00 – 14:30 – sesja plenarna
14:30 – 15:30 – sesja plakatowa

Termin: 29 PAŹDZIERNIK 2020
10:00 – 14:30 – sesja plenarna
14:30 – 15:30 – sesja plakatowa

CEL KONFERENCJI

Celem konferencji jest wymiana doświadczeń oraz próba wskazania nowych obszarów badawczych w  zakresie problemów związanych z zakażeniami wewnątrzszpitalnymi i innymi zdarzeniami niepożądanymi w praktyce pielęgniarskiej.   

BLOKI TEMATYCZNE

BLOKI TEMATYCZNE

 • 10.00 – 10.15 – Rozpoczęcie konferencji – Rektor WSEI
 • 10.15 – 10.30 – Współczesne zagrożenia epidemiologiczne w Polsce i na Świecie,  dr hab. n. med. Jarosław Pinkas – Główny Inspektor Sanitarny, Izabela Kucharska – Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego
 • 10.30 – 10.45 – Organizacja pracy pielęgniarskiej a standardy podawania leków, jako ryzyko zdarzeń niepożądanych, dr n. o zdr. Grażyna Wójcik – Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego
 • 10.45 – 11.00 – Globalna strategia polityki zakażeń. Rekomendacje dla Polski, prof. dr hab. n. med. Teresa Kulik – Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Zdrowia Publicznego, Kierownik Katedry Zdrowia Publicznego/ Wydział  Nauk o Zdrowiu Uniwersytet  Medyczny w Lublinie
 • 11.00 – 11.15 – Doświadczenia choroby w relacji ozdrowieńców z COVID-19. Wsparcie instytucjonalne, dr hab. n. o. zdr. Rafał Patryn, prof. UM – Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • 11.15 – 11.30 – Zmiany w procedurach wewnętrznych podmiotów leczniczych związane z COVID-19, dr hab. n. o. zdr. Andrzej Śliwczyński, prof. AHE – Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, filia w Warszawie, mgr Grażyna Kaca – Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, filia w Warszawie
 • 11.30 – 11.45 – Zakażenia w podmiotach leczniczych na tle sytuacji epidemiologicznej w województwie lubelskim, dr n. med. Jolanta Korniszuk – Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie
 • 11.45 – 12.15  PRZERWA
 • 12.15 – 12.30 – Znaczenie procesów dekontaminacji w zapobieganiu zakażeniom wewnątrzszpitalnym, dr n. biol. Agnieszka Chojecka – Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny
 • 12.30-12.45 – Praktyczne aspekty wykrywania karbapenemz  w szpitalu, mgr Ewa Mandziuk –Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie
 • 12.45 – 13.00 – Rola pielęgniarek operacyjnych w zapobieganiu zakażeniom miejsca operowanego, mgr Joanna Borzęcka – Konsultant województwa lubelskiego w dziedzinie Pielęgniarstwa chirurgicznego i operacyjnego
 • 13.00 – 13.15 – Zakażenia szpitalne z perspektywy biegłego sądowego, prof. dr hab. Małgorzata Polz-Dacewicz – Kierownik Zakładu Wirusologii z Laboratorium SARS Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
 • 13.15 – 13.30 – Pielęgniarka, położna w systemie opieki zdrowotnej – prewencja zdarzeń medycznych i wykroczeń zawodowych, dr n. med. Grażyna Rogala-Pawelczyk – Uczelnia Państwowa im Jana Grodka w Sanoku, Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej NIPIP Warszawa.
 • 13.30 – 13.45 – Rola zespołu kontroli zakażeń szpitalnych w zapobieganiu rozprzestrzeniania się CPE. Opanowanie ogniska epidemicznego, mgr Anna Bernaszuk – Dział Nadzoru Sanitarno-Epidemiologicznego Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie
 • 14.00 – DYSKUSJA I PODSUMOWANIE
 • 14.30 – SESJA PLAKATOWA DOSTĘPNA NA STRONIE KONFERENCJI

KOMITET

KOMITET NAUKOWY

 • dr hab. n. med. Mirosław J. Jarosz, prof. WSEI – przewodniczący 
 • dr hab. Lech Panasiuk, prof. WSEI, prof. IMW  – wiceprzewodniczący 
 • dr n. o zdr. Grzegorz Juszczyk
 • dr n. med. Jolanta Korniszuk 
 • prof. dr hab. n. med. Teresa Kulik
 • dr hab. n. o zdr. Rafał Patryn, prof. UM
 • dr hab. n. med. Jarosław Pinkas 
 • prof. dr hab. n. med. Małgorzata Polz-Dacewicz
 • dr n. med. Grażyna Rogala-Pawelczyk 
 • prof. dr hab. n. med. Andrzej Szpak
 • dr hab. n. o zdr. Andrzej Śliwczyński, prof. AHE
 • dr hab. Anna Włoszczak-Szubzda, prof. WSEI
 • dr n. o zdr. Grażyna Wójcik 

KOMITET ORGANIZACYJNY

 • dr n. med. Zbigniew Orzeł (przewodniczący)
 • dr n. o zdr. Magdalena Głowacka (wiceprzewodniczący)
 • dr n. med. Joanna Girzelska
 • mgr Małgorzata Gonet
 • dr n. med. Maria Pyć 
 • ks. dr Adam Raczkowski 
 • dr n. med. Tadeusz Paweł Wasilewski 

PATRONAT HONOROWY

PATRONAT

PATRONAT MEDIALNY

MPiP
Kurier Lubelski
tvp3
polskie radio lublin
dziennik wschodni

ZGŁOSZENIA I OPŁATY

ZGŁOSZENIA

Udział bierny w konferencji wymaga wypełnienia formularza rejestracyjnego (liczba miejsc ograniczona)

OPŁATY

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny

DODATKOWE INFORMACJE

ORGANIZATORZY

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki