Zapraszamy na XIV MIĘDZYNARODOWĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ

„Współczesne oblicza przedsiębiorczości, bezpieczeństwa, transportu i logistyki”

Termin: 10-12 maja 2023r.
Miejsce:
Berberys Park Hotel
Kazimierz Dolny n. Wisłą

We invite you to the XIV INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE

“Contemporary faces of entrepreneurship, safety, transport and logistics”

Dates: 10– 12 May 2023
Conference venue: Berberys Park Hotel / Kazimierz Dolny on the Vistula River

CEL KONFERENCJI

Konferencja będzie stanowić, jak co roku, spotkanie przedstawicieli nauki, samorządowców, i praktyków życia gospodarczego z Polski, Ukrainy i Bułgarii, którzy będą debatować nad problematyką współczesnego oblicza przedsiębiorczości, bezpieczeństwa, transportu i logistyki. Przedsięwzięcie ma charakter interdyscyplinarny i jest skierowane do nauczycieli akademickich, przedstawicieli samorządu terytorialnego, transportu i logistyki, służb mundurowych oraz przedsiębiorców.

Proponowana tematyka ma charakter zarówno ogólnoteoretyczny jak i szczegółowy. Program konferencji obejmuje trzy obszary tematyczne:

I obszar – Uwarunkowania i determinanty rozwoju przedsiębiorczości

 1. Znaczenie przedsiębiorczości we współczesnej gospodarce rynkowej;
 2. Sektor małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce i Unii Europejskiej;
 3. Rola edukacji w rozwoju przedsiębiorczości;
 4. System finansowania przedsiębiorstw sektora MSP;
 5. Gospodarka i społeczeństwo w rzeczywistości po pandemii COVID-19;
 6. Dobre praktyki, wnioski i rekomendacje dla planowania i zarządzania firmą oparte na doświadczeniach pandemicznych.

II obszar – Wybrane aspekty bezpieczeństwa w świetle wyzwań jakie stoją przed Polską Wschodnią

 1. Bezpieczeństwo energetyczne Polski, ze szczególnym uwzględnieniem Polski Wschodniej;
 2. Ochrona infrastruktury krytycznej;
 3. Polska Wschodnia na mapie bezpieczeństwa militarnego Rzeczypospolitej Polskiej;
 4. Bezpieczeństwo oparte na wiedzy;
 5. Praca w służbach mundurowych i innych podmiotach kształtujących bezpieczeństwo;
 6. Administracyjno-prawne aspekty bezpieczeństwa.

III obszar –  Wybrane aspekty funkcjonowania logistyki i transportu na tle zagrożeń ekonomicznych, pandemicznych i politycznych  w świetle wyzwań jakie stoją przed Polską w najbliższej dekadzie

 1. Funkcjonowanie łańcuchów dostaw w aspekcie sytuacji politycznej na Ukrainie;
 2. Bezpieczeństwo transportu i ładunków w łańcuchach dostaw;
 3. Wykorzystanie nowoczesnych technologii do poprawy funkcjonowania przedsiębiorstw logistycznych;
 4. Polska wschodnia jako zaplecze magazynowe i logistyczne w relacji wschód -zachód;
 5. Transport intermodalny szansą rozwoju Polski wschodniej;
 6. Problem niedoboru kadr w branży logistycznej;
 7. Pojazdy autonomiczne i elektryczne w łańcuchach dostaw.

 

ADRESACI WYDARZENIA

Przedsięwzięcie  jest skierowane do/The event is aimed:

 • nauczycieli akademickich/academic teachers
 • przedstawicieli samorządu terytorialnego/representatives of local government
 • transportu i logistyki/transport and logistics
 • służb mundurowych/uniformed services 
 • przedsiębiorców

ORGANIZATOR/ORGANIZER

Wydział Administracji i Nauk Społecznych Lubelskiej Akademii WSEI/Faculty of Administration and Social Sciences of the WSEI University

Wydział Transportu i Informatyki Lubelskiej Akademii WSEI/Faculty of Transport and Computer Science of the WSEI University

Wołyński Narodowy Uniwersytet im. Łesi Ukrainki w Łucku na Ukrainie/Volyn National University named after Lesya Ukrainka in Lutsk, Ukraine

PATRONAT MEDIALNY

KOMITET

KOMITET NAUKOWY / Scientific Committee

dr Sylwester Bogacki – Dziekan Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Lubelska Akademia WSEI- przewodniczący Komitetu
prof. Anatolii Tsos – Rektor Wołyńskiego Narodowego Uniwersytetu im. Łesi Ukrainki
dr inż. Artur Dmowski – Dziekan Wydziału Transportu i Informatyki Lubelska Akademia WSEI

prof. dr hab. inż. Marcin Ślęzak, Instytut Transportu Samochodowego, Warszawa
prof. dr hab. inż. Andrzej Świderski, Instytut Transportu Samochodowego, Warszawa
prof. dr Cagdas Hakan Aladag, University of Toronto, Toronto, Canada
dr Mirosław Antonowicz prof. Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa
dr hab. inż. Grzegorz Bartnik prof. WSEI Lublin, Akademia WSEI Assoc.
prof. Olga Borisova, PhD, Varna Free University “Chernorizets Hrabar”, Warna, Bułgaria
dr hab. inż. Tadeusz Cisowski, prof. LAW Dęblin, Lotnicza Akademia Wojskowa
dr Martin Dahl, Dziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania, Uczelnia Łazarskiego, Warszawa
dr Tetiana Danyliuk, Dziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania Wołyńskiego Narodowego Uniwersytetu im. Łesi Ukrainki,  dr dr hab. inż. Paweł Droździel, prof. PL Lublin, Politechnika Lubelska
prof. dr hab. Janusz Gudowski, Akademia WSEI
dr Sylwia Gwoździewicz, Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim & Prezes Zarządu Międzynarodowego Instytutu Innowacji Nauka-Edukacja-Rozwój
dr Olena Ivashko, Wołyński Narodowy Uniwersytet im. Łesi Ukrainki w Łucku, Ukraina
dr hab. inż. Marek Jaśkiewicz prof. PŚk Kielce, Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
dr hab. inż. Rafał Jurecki, prof. PŚk Kielce, Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
prof. dr. hab. Światosław Kniaź, Kierownik Katedry Przedsiębiorczości i Badań Środowiskowych Wyrobów Politechniki Lwowskiej, Lwów, Ukraina
dr hab. inż. Piotr Lesiak prof. Akademii WSEI
dr hab. Włodzimierz Martyniuk, prof. Akademii WSEI
dr hab. inż. Zbigniew Matuszak prof. AM Szczecin, Politechnika Morska w Szczecinie
Assoc. Prof. Iva Moneva, PhD – Varna Free University “Chernorizets Hrabar”, Warna, Bułgaria
prof. dr hab. inż. Olena Nałobina, Narodowy Uniwersytet Gospodarki Wodnej i Zarządzania Zasobami Naturalnymi, Równe Ukraina
prof. dr hab. inż. Andrzej Niewczas, Instytut Transportu Samochodowego, Warszawa
dr Assoc. Prof. dr Daniela Palscakova, Uniwersytet Techniczny w Koszycach, Słowacja
dr hab. inż. Daniel Pieniak prof. Akademii WSEI, Lublin prof. dr. hab. Nazar Podolchak, Kierownik Katedry Zarządzania Administracyjno- finansowego Politechniki Lwowskiej, CEO & founder Tech Startup School Lviv Polytechnic National University, CEO SID City Scientific Park, Lwów, Ukraina
hab. Olena Stashchuk – prof. Wołyńskiego Narodowego Uniwersytetu im. Łesi Ukrainki w Łucku, Ukraina
dr hab. inż. Józef Stokłosa prof. Akademii WSEI
dr hab. inż. Ondrej Stopka Institute of Technology and Business in Česke Budějovice, Czechy
Assoc. Prof. Eleonora Tankova, PhD- Varna Free University “Chernorizets Hrabar”, Warna, Bułgaria
dr hab. inż. Łukasz Skowron, prof. PL, Politechnika Lubelska
dr Sylwia Skrzypek-Ahmed, Akademia WSEI,
prof. dr hab. inż. Tatiana Varcholova, University of Central Europe Skalica, Słowacja
dr hab. Tomasz Wołowiec, prof. Akademii WSEI

KOMITET ORGANIZACYJNY / Organizing Committee

dr Sylwia Skrzypek-Ahmed – sekretarz konferencji, Akademia WSEI
dr Olena Ivashko – sekretarz konferencji, Wołyński Narodowy Uniwersytet im. Łesi Ukrainki w Łucku
mgr Joanna Sidor Walczak – Akademia WSEI
mgr Anna Szawara – Akademia WSEI

ZGŁOSZENIA I OPŁATY

ZGŁOSZENIA

Prosimy o zgłoszenia udziału w Konferencji drogą elektroniczną:

Formularz zgłoszeniowy

lub na adres  e-mail: sylwia.skrzypek-ahmed@wsei.lublin.pl

Zgłoszenia udziału prosimy przesyłać do 30 kwietnia 2023 roku

30 kwietnia 2023 r. – ostateczny termin dokonania opłaty konferencyjnej

30 kwietnia 2023 r. – nadesłanie przez uczestników tekstów referatów przeznaczonych do publikacji na adres e-mail:

sylwia.skrzypek-ahmed@wsei.lublin.pl

OPŁATY

Udział w konferencji jest płatny i wynosi w zależności od wyboru opcji:

 1. Opłata konferencyjna w wysokości 1050,00 zł obejmuje udział w konferencji, opublikowanie referatu w Monografii (Wydawnictwo Innovatio Press lub Wołyńskiego Narodowego Uniwersytetu im. Łesi Ukrainki )*, śniadania, obiady, kolacje, przerwy kawowe, 2 noclegi – Pokój jednoosobowy – dopłata 150,00 zł.
 1. Opłata konferencyjna w wysokości 900,00 zł obejmuje udział w konferencji bez referatu, j.w.
 2. Opublikowanie tekstu w Monografii bez udziału w konferencji: 350,00 zł.
 3. Istnieje dodatkowo możliwość w zależności od tematyki złożenia artykułu (np. drugiego) zgodnie z cennikiem do:

– czasopisma prawniczego “Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie” [100 pkt] link z wytycznymi: https://tkp.edu.pl/ –  opłata zgodnie z cennikiem

– Journal of Modern Science (100 pkt.), link z wytycznymi: https://www.jomswsge.com/en – opłata zgodnie z cennikiem

– International Journal of Economics and Social Sciences (40 pkt.), link z wytycznymi: https://instytutinnowacji.edu.pl/o-ijoness/ – opłata zgodnie z cennikiem

– International Journal of Legal Sciences (40 pkt.), link z wytycznymi: https://instytutinnowacji.edu.pl/ijols-prawo-2/ – opłata zgodnie z cennikiem

 

Opłatę konferencyjną z dopiskiem w tytule: Konferencja „Współczesne oblicza przedsiębiorczości, bezpieczeństwa, transportu i logistyki”– 10.05.2023-12.05.2023, 

należy przelać na konto:
Numer konta: 06 1140 1094 0000 2027 6900 1026.

Adres: Lubelska Akademia WSEI, ul. Projektowa 4, 20-209 Lublin

DODATKOWE INFORMACJE

Osoby kontaktowe

Kontakt/Contact

dr Sylwia Skrzypek-Ahmed
sylwia.skrzypek-ahmed@wsei.lublin.pl