Uroczystą Inaugurację w WSEI rozpoczął od powitań Prof. WSEI Mariusz Paździor Prorektor ds. kształcenia i spraw studenckich. Następnie głos zabrała Kanclerz WSEI Teresa Bogacka. Pani Kanclerz wygłosiła przemówienie, w którym przybliżyła najważniejsze informacje nt. Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Podczas wystąpienia usłyszeliśmy o ostatnich wyróżnieniach Uczelni, inwestycjach i najbliższych planach rozwoju. Pani Kanclerz podała również, że w roku akademickim 2019/2020 naukę na I roku studiów I i II stopnia rozpocznie ponad 2500 studentów, a na Uczelni kontynuować studia będzie 6500 studentów. Jest to duży wzrost rekrutacji, który utrzymuje się już od kilku lat. JM Rektor WSEI Prof. dr hab. Marek Żmigrodzki przeprowadził uroczystą immatrykulację i uroczyście rozpoczął nowy rok akademicki. Wicepremier Jarosław Gowin w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na ważny wkład uczelni w obszarze badań i współpracy z otoczeniem gospodarczo-biznesowym. Pogratulował Władzom Uczelni sukcesów i ogłosił, że Wydział Transportu i Informatyki otrzymał kategorię naukową B.  Głos zabrali również Prezydent Lublina dr Krzysztof Żuk, Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Zbigniew Wojciechowski i przedstawiciel Samorządu Studentów WSEI.  Nie zapomniano o sukcesach absolwentów WSEI, którzy otrzymali nagrody, dyplomy i wyróżnienia za swoje wybitne wyniki w nauce.

W oficjalnej części uroczystości W WSEI wzięło udział około 300 osób, ponadto z okazji rozpoczęcia obchodów 20-lecia istnienia placówki władze Uczelni na czele z Panią Kanclerz Teresą Bogacką otrzymały kilkadziesiąt gratulacji od przedstawicieli władz państwowych (swój list przysłał Prezydent RP Andrzej Duda) i samorządowych, a także ludzi świata nauki i biznesu. Dziękujemy, że uczestniczyli Państwo w tak ważnym dla całej społeczności akademickiej WSEI wydarzeniu. 

Rozpoczęcie studiów w roku akademickim 2019/2020 dla nowych studentów