Termin: 9 – 10 PAŹDZIERNIK 2019

Miejsce: Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

CEL KONFERENCJI

Celem konferencji jest zaprezentowanie oraz przedstawienie modeli współpracy uczelni z pracodawcami (jako równorzędnymi partnerami), świadomymi korzyści płynących z realizacji studiów dualnych. W założeniach organizatorów, planowana konferencja poświęcona jest nie tylko aktualnym modelom kształcenia dualnego, ale przede wszystkim ma na celu prezentację i upowszechnienie dobrych praktyk w zakresie ewaluacji kształcenia dualnego.

Udział w konferencji zapowiedział Jarosław Gowin – Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, który dokona podsumowania konferencji.

Celem konferencji jest konfrontacja różnych punktów widzenia – od strony studentów, pracodawców i uczelni – w odniesieniu do studiów dualnych oraz wymiana doświadczeń we wdrażaniu tego typu modelu kształcenia.

Konferencja kierowana jest do:

  • uczelni, które już prowadzą lub zamierzają prowadzić studia w systemie dualnym
  • pracodawców zainteresowanych współpracą z uczelniami w tym zakresie
  • studentów 

PROGRAM KONFERENCJI

PROGRAM KONFERENCJI

09 PAŹDZIERNIK 2019r.

9:00 – 10:00 Rejestracja gości

10:00 – 11:00 Otwarcie konferencji, przywitanie gości, wystąpienia

  • Wystąpienie Wicepremiera, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina

11:00 – 12:30 I Sesja tematyczna: “Nauka, biznes i innowacje”

12:30 – 12:50 Przerwa kawowa

12:50 – 13:30 II Sesja tematyczna: “Praktyczne aspekty kształcenia a potrzeby pracodawców”

13:30 – 14:15 III Sesja tematyczna: “Studia dualne szansa dla studentów”

15:00 Lunch

PROGRAM KONFERENCJI

10 październik 2019r.

9:00 – Rozpoczęcie konferencji

9:00 – 11:00 Podsumowanie i sformułowanie wniosków z trzech sesji tematycznych z dnia poprzedniego

11:00 – 11:30 – Dyskusja

11: 30 – Zakończenie konferencji

PATRONAT

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
WSEI

DODATKOWE INFORMACJE

dr Sylwia Skrzypek-Ahmed
sylwia.skrzypek-ahmed@wsei.lublin.pl
tel.: 81-749-32-11

ZGŁOSZENIA I OPŁATY

ZGŁOSZENIA

Ważne terminy:

do 20 września 2019 r. – zgłoszenie udziału w konferencji (formularz zgłoszeniowy w załączeniu), na adres e-mail: sylwia.skrzypek-ahmed@wsei.lublin.pl;

do 5 października 2019 r. – nadesłanie przez uczestników tekstów referatów przeznaczonych do publikacji na powyższy adres e-mail.

OPŁATY

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Uczestnicy we własnym zakresie opłacają nocleg. Uczelnia może pośredniczyć w rezerwacji noclegów, osoby zainteresowane prosimy o kontakt tel. 81-749-32-11 lub mailowy

ORGANIZATORZY

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Wydarzenie

9-10 PAŹDZIERNIK 2019
Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie