Konferencja nt. “Przyszłość kształcenia zawodowego”

Tematyka konferencji wpisuje się w ważną dyskusję poświęconą kształceniu zawodowemu. Bardzo dynamiczne tempo zmian ekonomiczno – technologicznych obnaża różne nieprzystosowania systemu szkolnictwa do wymagań rynku pracy. Zmiany te wymusza rynek, a przede wszystkim pracodawcy, którzy chcąc być bardziej konkurencyjni stale muszą podnosić jakość. Brak odpowiednio wykwalifikowanej kadry uniemożliwia rozwój i podnoszenie atrakcyjności produktów, na czym w konsekwencji cierpi gospodarka. W celu uniknięcia w przyszłości takich problemów proponujemy spotkanie, podczas którego chcielibyśmy poruszyć kilka tematów m.in. prawno- organizacyjne uwarunkowania funkcjonowania szkolnictwa zawodowego w świetle zmian w prawie oświatowym, zastanowić się nad oczekiwaniami szkoły, nauczycieli, rodziców i uczniów wobec rynku pracy czy porównać losy absolwentów szkół zawodowych w świetle badań Urzędu Miasta Lublin.

Termin: 16 STYCZEŃ 2018
Miejsce: Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

CEL KONFERENCJI

Celem konferencji jest wymiana poglądów dotyczących kształcenia zawodowego i zachodzących zmian w tym zakresie. W trakcie trwania konferencji omawiana będzie bieżąca sytuacja i trendy jakie mogą pojawić się w przyszłości oraz związane z tym szanse i zagrożenia szkolnictwa zawodowego pracodawców.

Wydarzenie skierowane jest do:

 • szkół zawodowych
 • przedstawicieli organów założycielskich szkół,
 • pracodawców,
 • instytucje otoczenia biznesu,
 • młodzieży,
 • osób młodych, wchodzących na rynek pracy,

PROGRAM WYDARZENIA

9:00 – 10:00
Rejestracja Uczestników Konferencji

10:00 – 10:15
Otwarcie Konferencji, Teresa Bogacka – Kanclerz WSEI, Dr Mariusz Paździor – Dziekan Wydziału Administracji i Nauk Społecznych

10:15 – 11:40

 • Szkolnictwo zawodowe w województwie lubelskim, Teresa Misiuk – Lubelski Kurator Oświaty
 • Prawno-organizacyjne uwarunkowania funkcjonowania szkolnictwa zawodowego w świetle zmian w prawie oświatowym, Ewa Dumkiewicz-Sprawka – Dyrektor Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin
 • Klasyfikacja zawodów i kompetencje zawodowe, Grażyna Kubuj-Bełz – Dyrektor Państwowej Szkoły Budownictwa i Geodezji w Lublinie

11:40 – 12:00
Przerwa kawowa

12:00 – 14:00

 • Kompetentny nauczyciel zawodu, Mirosław Gorczyński – Miejski Koordynator ds. Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego dla szkół i placówek prowadzonych przez Miasto Lublin
 • Oczekiwania pracodawców – doświadczenia we współpracy ze szkołami, Oczekiwania szkoły, uczniów i rodziców wobec rynku pracy, Jerzy Rosiak – Wiceprezes Stowarzyszenie Wschodnioeuropejski Instytut Nowoczesnej Edukacji
 • Rozwój zawodowy na bazie doświadczeń WSEI, Dr hab. Mirosław Jarosz – Rektor WSEI, Dr Małgorzata Artymiak – Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
 • Losy absolwentów szkół zawodowych w świetle badań Urzędu Miasta Lublin, Dr Mariusz Sagan – Urząd Miasta Lublin

14:00 – 14:15
Podsumowanie i wnioski

14:15
Lunch

PATRONAT

Lubelski Kurator Oświaty

PATRONAT MEDIALNY

Kurier Lubelski
tvp3
polskie radio lublin

ZGŁOSZENIA I OPŁATY

ZGŁOSZENIA

Prosimy o potwierdzenie udziału w Konferencji do dn. 05.01.2019 r. za pomocą formularza zgłoszeniowego:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

lub telefonicznie w Sekretariacie Uczelni:

tel.: +48 81 749 17 70

OPŁATY

Liczba miejsc na Konferencji jest ograniczona.

Udział w Konferencji jest bezpłatny.

ORGANIZATORZY

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
Wydział Oświaty Urzędu Miasta Lublin
Stowarzyszenie Wschodnioeuropejski Instytut Nowoczesnej Edukacji

Konferencja

STYCZEŃ
16
2019

Wyższa Szkoła
Ekonomii i Innowacji
w Lublinie

2018-12-07T14:28:03+00:00