Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie serdecznie zaprasza do udziału
w Lubelskim Forum Gospodarczym
w
dniu 22 kwietnia 2021 roku

 

z udziałem Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii, Jarosława Gowina

Termin: 22 KWIECIEŃ 2021

CEL FORUM

Misją Forum jest wspieranie procesów rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej, ze szczególnym uwzględnianiem Województwa Lubelskiego, jego specyfiki oraz szans i możliwości wsparcia procesów rozwojowych.

Cel strategiczny zakłada, iż efektem Forum będą praktyczne wnioski i rekomendacje do działań legislacyjnych, jak i innych programów wsparcia makroregionu lubelskiego i szerzej „Polski Wschodniej” (z uwagi na podobne uwarunkowania historyczne i rozwojowe oraz problemy ekonomiczne i społeczne).

Cele operacyjne to identyfikowanie barier rozwojowych Polski Wschodniej; identyfikowanie specyficznych problemów rozwoju województwa lubelskiego; formułowanie propozycji rozwiązań legislacyjnych i organizacyjnych oraz wypracowanie swoistej platformy środowisk biznesu, samorządu i nauki oraz instytucji otoczenia biznesu i rynku pracy na rzecz wsparcia procesów rozwojowych makroregionu lubelskiego i Polski Wschodniej.

PROGRAM FORUM

Część I

9:00 – 10:00Rejestracja Uczestników Forum

10:00-10:20 –  Otwarcie FORUM i powitanie gości

 • Wystąpienie Prof. dr. hab. Marka Żmigrodzkiego, Rektora WSEI
 • Wystąpienie Pani Teresy Bogackiej, Kanclerz WSEI

10:20-11:10 – Wystąpienia Gości

 • Wystąpienie dr. Jarosława Gowina -Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii – “Rola Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii w kreowaniu nowego ładu gospodarczego Polski”
 • Wystąpienie Lecha Sprawki – Wojewody Lubelskiego
 • Wystąpienie Jarosława Stawiarskiego – Marszałka Województwa Lubelskiego
 • Wystąpienie dr. Krzysztofa Żuka – Prezydenta Miasta Lublin

11:10-11:30 – Nadanie tytułu Profesora Honoris Causa

 • Nadanie tytułu Profesora Honoris Causa  Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie Panu dr. inż. Jerzemu Kwiecińskiemu – Wiceprezesowi Banku PKO S.A.

11:30-12:00 – Pytania uczestników

12:00 – 13:00 – PRZERWA KAWOWA

12:15 Konferencja prasowa dr. Jarosława Gowina -Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii

Część II – Panele dyskusyjne

13:00 – 15:30

Panel I: SPRAWY GOSPODARCZE – moderator prof. dr hab. Andrzej Kidyba

 1. Sektor MŚP jako największa siła regionu
 2. Rola start-up w rozwoju regionu
 3. Innowacje i ich rola w gospodarce

13:00 – 15:30

Panel II: SPRAWY SPOŁECZNE – moderator  dr hab. Tomasz Wołowiec, prof. WSEI

 1. Przemysł Czasu Wolnego: Kreatywny i Rekreacyjny
 2. Rynek pracy i jego specyfika
 3. Szkolnictwo zawodowe i jego rola w budowaniu dobrobytu społecznego

15:30 – 16:00

Podsumowanie Forum

ORGANIZATOR

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

PARTNERZY

 • Lubelska Fundacja Rozwoju
 • Lubelska Izba Rzemieślnicza
 • Miejski Urząd Pracy w Lublinie
 • Port Lotniczy Lublin S.A.
 • Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie
 • Pracodawcy Ziemi Lubelskiej
 • Związek Przedsiębiorców i Pracodawców Lubelskie

RADA NAUKOWA

 • dr Sylwester Bogacki
 • dr hab. Andrzej Cwynar, prof. WSEI
 • prof. dr hab. Andrzej Kidyba
 • dr Mariusz Paździor, prof. WSEI
 • prof. dr hab. n. med. Andrzej Stanisławek
 • dr hab. Tomasz Wołowiec, prof. WSEI

KOMITET ORGANIZACYJNY

 • dr Mariusz Filipek – Prezes Związku Pracodawców Ziemi Lubelskiej
 • mgr inż. Leszek Gońka – Dyrektor Centrum Rekrutacji i Współpracy z Otoczeniem Społeczno- Gospodarczym WSEI
 • dr Sylwia Skrzypek-Ahmed – Dyrektor Biura Studiów Anglojęzycznych WSEI
 • dr Jacek Szczot

PATRONATY HONOROWE

Ministerstwo Rozwoju Pracy i Technologii
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Sprawka
Marszałek Województwa Lubelskiego – Jarosław-Stawiarski
Prezydent Miasta Lublin

PATRONATY MEDIALNE

tvp3
polskie radio lublin
dziennik wschodni

DODATKOWE INFORMACJE

dr Sylwia Skrzypek-Ahmed
sylwia.skrzypek@wsei.lublin.pl
tel. 81 749 32 68

Udział w konferencji jest bezpłatny

Leszek Gońka
leszek.gonka@wsei.lublin.pl
tel. 81 749 32 33

Katarzyna Szczot
katarzyna.szczot@wsei.lublin.pl
tel. 81 749 32 06