Szanowni Państwo
W związku z wprowadzonym stanem zagrożenia epidemicznego VII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa zaplanowana na dzień 11 maja 2020 roku w ramach Obchodów Światowych Dni Autyzmu – Lublin 2020 zostaje odwołana.

Nowy termin 12 października 2020 r.

Dni Obchodów Światowego Dnia Autyzmu – Lublin 2020 rozpoczniemy od VII  Konferencji Naukowo-Szkoleniowej pt. Jak uczyć by zwiększyć szanse na autonomię? Jak uczyć by zwiększyć szanse na autonomię? Edukacja drogą do aktywnej dorosłości osób wysokofunkcjonujących z ASD (wg ICD-10 z zespołem Aspergera)

Termin: 12 PAŹDZIERNIK 2020
Miejsce: Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie,
AULA E, godzina 9:30 – 18:30

CEL KONFERENCJI

Celem Konferencji jest zwiększenie świadomości specjalistów i rodziców w obszarze metod i technik kształcenia osób wysoko funkcjonujących z ASD oraz strategie efektywnego przygotowania ich do etapu dorosłości.

Przedsięwzięcie jest skierowane do lekarzy, terapeutów z różnych fundacji i stowarzyszeń działających na rzecz osób niepełnosprawnych, pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, Domów Pomocy Społecznej, nauczycieli, pedagogów pracujących w szkołach specjalnych i integracyjnych na wszystkich poziomach, pracowników naukowych i studentów oraz rodziców dzieci niepełnosprawnych

PROGRAM WYDARZENIA

8:30 – 9:20
Rejestracja uczestników

9:30 – 9:45
Uroczyste otwarcie Konferencji

 • Prorektor WSEI Prof. nadzw. dr hab. Mirosław Jarosz
 • Mgr Bożenna Kowalik, Dyrektor Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 26 w Lublinie

9:45 – 10:15
Prezentacja multimedialna i występ uczniów z ASD ze Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 26 w Lublinie przygotowana przez nauczycieli Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 26 w Lublinie z udziałem uczniów z ASD

10:15 – 11:00
Z czego wynikają błędy w diagnozie ASD i jak ich uniknąć?

 • Prof. dr hab. Katarzyna Markiewicz Instytut Psychologii i Nauk o Człowieku Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

11:00 – 12:00
Umiejętności poznawcze, myślenie i uczenie się osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu – z perspektywy edukacji

 • Dr n. hum Barbara Winczura Instytut Pedagogiki – Zakład Edukacji Osób z Niepełnosprawnością Uniwersytet Wrocławski

12:00 – 12:30
Przerwa kawowa

12:30 – 13:15
Współwystępujące zaburzenia u dzieci i młodzieży ujawniających objawy ze spektrum autyzmu- wyzwanie diagnostyczne i terapeutyczne.

 • Mgr Ewa Urbanowicz Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Poradnia dla Dzieci z Autyzmem i Ich Rodzin.

13:15 – 14:15
Dorosłość w spektrum autyzmu – perspektywa terapeutek Centrum Aktywizacji Zawodowej i Społecznej Dorosłych Osób z Autyzmem

 • Mgr Karolina Anna Woźniak – Centrum Aktywizacji Zawodowej i Społecznej Dorosłych Osób z Autyzmem w Gdyni
 • Mgr Monika Ulatowska – Centrum Aktywizacji Zawodowej i Społecznej Dorosłych Osób z Autyzmem w Gdyni

14:15 – 14:30
Dyskusja i zamknięcie konferencji

 • Dr n. hum. Katarzyna Patyk-Wieczorek – Prezes Fundacji „ASDreamer” w Lublinie dla osób z ASD ,Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 26 w Lublinie
 • Prof. dr hab. Wioletta Tuszyńska-Bogucka – Instytut Psychologii i Nauk o Człowieku Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

14:30 – 15:30
Przerwa obiadowa

WARSZTATY – 15:30 – 18:30 do wyboru jeden z czterech warsztatów

 1. Dr n. hum. Katarzyna Patyk –Wieczorek Prezes Fundacji „ASDreamer” w Lublinie, wykładowca w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji, terapeuta dzieci z autyzmem w Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 26 w Lublinie Sposoby efektywnej pracy wychowawczej i edukacyjnej z uczniami wysokofunkcjonującymi z ASD (dawniej zespół Aspergera)
 2. Mgr Beata Koczur Nauczyciel-terapeuta w Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 26 w Lublinie Wspomaganie rozwoju społecznego osób wysokofunkcjonujących z ASD poprzez trening oparty na założeniach teorii umysłu
 3. Mgr Ilona Rzemieniuk Prezes Stowarzyszenia „Nie- grzeczne dzieci” im Hansa Aspergera w Warszawie Efektywna komunikacja w procesie edukacji i uspołeczniania uczniów z zespołem Aspergera i autyzmem wysokofunkcjonującym
 4. Mgr Iwona Mróz Prezes Krajowego Towarzystwa Autyzmu oddział w Lublinie, Mgr Maciej Fidora Terapeuta w Krajowym Towarzystwie Autyzmu oddział w Lublinie
  Z autyzmem w dorosłość – jak zwiększać szanse na samodzielność

KOMITET

KOMITET NAUKOWY

 1. Dr hab. Katarzyna Markiewicz, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji
 2. Dr hab. Wioletta Tuszyńska – Bogucka, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji
 3. Dr hab. Zbigniew Gaś – Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji
 4. Dr Adam Raczkowski – Dziekan Wydziału Nauk o Człowieku WSEI
 5. Dr n. hum Barbara Winczura – Instytut Pedagogiki – Zakład Edukacji Osób z Niepełnosprawnością Uniwersytet Wrocławski
 6. Dr Katarzyna Patyk – Wieczorek – Prezes i założyciel Fundacji „ASDreamer”

KOMITET ORGANIZACYJNY

 1. Dr hab. Wioletta Tuszyńska – Bogucka – Przewodnicząca
 2. Dr Katarzyna Patyk – Wieczorek – Prezes i założyciel Fundacji „ASDreamer”
 3. Mgr Bożenna Kowalik – Dyrektor Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 26 w Lublinie
 4. Mgr Ilona Hofman – Dyrektor Centrum Studiów Podyplomowych WSEI

ZGŁOSZENIA I OPŁATY

ZGŁOSZENIA

Rejestracja internetowa do dnia 30.04.2020 r.

Formularz rejestracyjny

Opłatę za konferencję/warsztat należy wpłacać na konto Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie w terminie nie późniejszym niż 7 dni od daty internetowego zarejestrowania się. Brak wpłaty we wskazanym terminie spowoduje automatyczne anulowanie zgłoszenia.

OPŁATY

 1. Koszt uczestnictwa w konferencji wynosi 300 zł 
 2. Koszt uczestnictwa w konferencji dla studenta wynosi 100 zł (w zgłoszeniu należy podać nazwę Uczelni, kierunek studiów oraz numer legitymacji)
 3. Koszt uczestnictwa w konferencji i jednym wybranym warsztacie wynosi 400 zł
 4. Koszt uczestnictwa w konferencji i jednym wybranym warsztacie dla studenta wynosi 250 zł (w zgłoszeniu należy podać nazwę Uczelni, kierunek studiów oraz numer legitymacji)

DODATKOWE INFORMACJE

Ilona Hofman
tel. 81-749-32-50
e-mail: Ilona.hofman@wsei.lublin.pl

ORGANIZATORZY

Wydział Nauk o Człowieku  Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie
Fundacja „AS Dreamer” w Lublinie
Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 26 w Lublinie
Stowarzyszenie „Radość Dawania” w Lublinie

Konferencja

MAJ
11
2020

Wyższa Szkoła
Ekonomii i Innowacji
w Lublinie
AULA E