WSEI partnerem pikniku UTWL

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie była partnerem pikniku integracyjnego zorganizowanego przez „Stowarzyszenie Forum Uniwersytetów III wieku Lubelszczyzny”. Spotkanie odbyło się 3 września w Muzeum Wsi Lubelskiej.

Podczas całego wydarzenia Uczelnia przygotowała punkty, w których studenci pielęgniarstwa z Koła Naukowego przy Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej WSEI , pod okiem wykładowców, prowadzili badania profilaktyczne podstawowych parametrów życiowych i glikemii. Partnerem tego wydarzenia było również województwo lubelskie „Lubelskie Smakuj Życie”.

Piknik rozpoczął się od przemówień zaproszonych gości, następnie wszyscy uczestnicy pikniku zwiedzali skansen. Po zakończonym zwiedzaniu na scenie wystąpił zespół Liceum Mistrzostwa Sportowego WSEI, a chętni mogli wziąć udział w warsztatach tańca integracyjnego.