erwca

V Gala Patriotyczno-Kulturalna dla dzieci, młodzieży i dorosłych niepełnosprawnych
oraz mieszkańców miasta Lublina

 W sobotę 5 czerwca 2021 roku na skwerze przy parafii Świętego Krzyża przy ul. Pogodnej 7 odbyła się V GALA patriotyczno – kulturalna dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, ich rodziców, opiekunów prawnych i mieszkańców Lublina, związana także z Dniem Dziecka. Gala zorganizowana została przez Społeczny Komitet Mieszkańców Lublina-Bronowice, Rada i Zarząd Dzielnicy Bronowice w Lublinie oraz Parafie pw. Świętego Krzyża w Lublinie.

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie była Partnerem Uroczystości.

Uroczystość rozpoczęła się od odegrania Hymnu Narodowego i odczytania listu skierowanego do mieszkańców Lublina. Następnie wręczono  odznaczenia i wyróżnienia.

Pani Teresa Bogacka Kanclerz WSEI została wyróżniona okolicznościowym pucharem przyznanym przez kapitułę i Społeczny Komitet Mieszkańców Lublina.

Studenci naszej Uczelni, pod okiem wykładowców, przeprowadzali pomiary glikemii oraz ciśnienia tętniczego.

V Galę Bronowicką  uświetnili koncertami ELLENI wraz ze swoim zespołem oraz Paweł Jasionowski i zespół MASTERS.