Marszałek Województwa, Prezydent Lublina i Rektorzy Uczelni. To skład powstającego Kolegium Akademickiego Lublina, które ma pomóc we wzmacnianiu pozycji lubelskich uczelni wyższych na arenie krajowej i międzynarodowej.

Podczas spotkania zorganizowanego przez Marszałka Województwa Lubelskiego i Prezydenta Lublina przedstawiciele Władz i Rektorzy wszystkich lubelskich uczelni dyskutowali na temat akademickości miasta. Po prezentacjach Urzędu Marszałkowskiego i Miasta Lublina na temat potencjału akademickiego regionu, umiędzynarodowieniu i rankingach głos oddano Rektorom, którzy w swoich wystąpieniach opowiedzieli o reprezentowanych Uczelniach i ich wkładzie w rozwój akademickości województwa lubelskiego. Wyższą Szkołę Ekonomii i Innowacji reprezentował Prof. WSEI dr hab. Mirosław Jarosz Prorektor ds. Nauki.

W Lublinie znajduje się 9 uczelni, w których łącznie studiuje ponad 60 tys. studentów. Tworzone Kolegium ma być płaszczyzną współpracy między szkołami wyższymi, samorządami i biznesem. Mając nadzieję na owocną współpracę będziemy kontynuować wszelkie starania, tak, aby Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie w jak największym stopniu przyczyniała się do kształcenia profesjonalnych kadr, bycia zapleczem naukowo-badawczym i eksperckim, co przełoży się na wzrost potencjału akademickiego miasta i regionu.