Lubelska Akademia WSEI razem z ALMS nawiązują współpracę z K.S. Lublinianka.

To historyczny moment dla najstarszego klubu z Lubelszczyzny. Dzięki zaangażowaniu władz Lubelskiej Akademii WSEI oraz Akademickiego Liceum Mistrzostwa Akademickiego Akademii WSEI Lublinianka będzie dalej się rozwijać.

We wtorek (9 maja)  Lubelska Akademia WSEI podpisała porozumienie o współpracy z Klubem Sportowym Lublinianka Junior oraz Klubem Sportowym Lublinianka.

K.S. Lublinianka to spółka, która potrzebowała ustabilizowania oraz oferty nie tylko sportowej ale także edukacyjnej. Dzięki zaangażowaniu uczelni i Akademickiego Liceum Mistrzostwa Sportowego w Lublinie szkoła wychodzi z dodatkową ofertą edukacyjną przy tworzeniu klas sportowych o profilu piłkarskim w ALMS – mówi Teresa Bogacka, Kanclerz Lubelskiej Akademii WSEI.

Umowa o współpracy została zawarta pomiędzy Uczelnią reprezentowaną przez Kanclerz Teresę Bogacką oraz p.o. Rektora dr. Mariusza Paździora, prof. Akademii WSEI; Akademickim Liceum Mistrzostwa Sportowego w Lublinie reprezentowanym przez Dyrektor Małgorzatę Pielecką-Sikorską; Fundację Sięgaj Gwiazd z ALMS reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Fundacji Sylwestra Bogackiego; K. S. Lublinianka reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Spółki Andrzeja Posłajko oraz K. S. Lublinianka Junior reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Krzysztofa Gralewskiego.

Lubelska Akademia WSEI oraz ALMS dzięki podpisaniu współpracy stały się  gwarancją ciągłości procesu szkolenia dzieci i młodzieży, oraz I drużyny seniorskiej, która będzie złożona z wychowanków klubu. Uczelnia zobowiązuje się do udostępniania zawodnikom Spółki infrastruktury treningowej i szkoleniowej oraz rehabilitacyjnej oraz do wspierania trenerów i zawodników ekspertami z dziedziny psychologii i pedagogiki.

Jest to wspaniała wiadomość dla sympatyków i kibiców Lublina, którzy od lat obserwują zmagania i poczynania grup dziecięcych, młodzieżowych czy I drużyny klubu. Tym samym klub z “Wieniawy” będzie wciąż funkcjonował oraz dalej będzie cieszył najwytrwalszych kibiców jako “Dumy Lublina”.