KANCLERZ

mgr Teresa Bogacka
mgr Teresa Bogacka
Kanclerz

REKTORZY

dr hab. Mirosław J. Jarosz, prof. nadzw. WSEI
dr hab. Mirosław J. Jarosz, prof. nadzw. WSEI
Rektor
dr Michał Jarmuł, prof. WSEI
dr Michał Jarmuł, prof. WSEI
Prorektor ds. Dydaktyki, Jakości Kształcenia i Spraw Studenckich

DZIEKANI

dr Mariusz Paździor
dr Mariusz Paździor
Dziekan Wydziału Administracji i Nauk Społecznych
dr Monika Wawrzeńczyk-Kulik
dr Monika Wawrzeńczyk-Kulik
Prodziekan Wydziału Administracji i Nauk Społecznych
dr Zbigniew Orzeł
dr Zbigniew Orzeł
Dziekan Wydziału Nauk o Człowieku
ks. dr Adam Raczkowski
ks. dr Adam Raczkowski
Prodziekan Wydziału Nauk o Człowieku
dr inż. Robert Pietrzyk
dr inż. Robert Pietrzyk
Dziekan Wydziału Transportu i Informatyki
dr inż. Józef Stokłosa
dr inż. Józef Stokłosa
Prodziekan Wydziału Transportu i Informatyki

KONWENT WSEI

dr Marian Stefański – Przewodniczący Konwentu WSEI

mgr Sylwester Bogacki – członek konwentu

mgr Małgorzata Gonet – członek konwentu

dr Mariusz Paździor – członek konwentu

dr Krzysztof Żuk – członek konwentu

SENAT WSEI

Prof. dr hab. Marek Żmigrodzki – Rektor Uczelni

dr Sylwester Bogacki – Dziekan Wydziału Administracji i Nauk Społecznych

dr inż. Robert Pietrzyk – Dziekan Wydziału Transportu i Informatyki

ks. dr Adam Raczkowski – Dziekan Wydziału Nauk o Człowieku

Prof. WSEI dr hab. Katarzyna Popik – Konarzewska – członek Senatu

dr Justyna Trubalska – członek Senatu

Prof. WSEI dr hab. Tomasz Wołowiec – członek Senatu

Prof. WSEI dr hab. Andrzej Marciniak –  członek Senatu

Prof. WSEI dr hab. Daniel Pieniak – członek Senatu

Prof. WSEI dr inż. Józef Stokłosa – członek Senatu

ks. dr Jacek Łukasiewicz – członek Senatu

dr n. med. Maria Pyć – członek Senatu

Prof. WSEI dr hab. Agnieszka Weiner – członek Senatu

mgr Aldona Banach – przedstawiciel pracowników WSEI – członek Senatu