Dr. hab. Mirosław J. Jarosz nowym Rektorem WSEI w Lublinie

        Od 1 września nowym Rektorem Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie jest prof. WSEI, dr hab. n. med. Mirosław J. Jarosz. Swoją kadencję na stanowisku Rektora uczelni zakończył prof. dr hab. Marek Żmigrodzki.

 

Dr hab. n. med. Mirosław J. Jarosz jest związany z WSEI od kilkunastu lat. W latach 2013-2019 pełnił już funkcję Rektora Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji. Przez ostatnie dwa lata był prorektorem ds. nauki i współpracy międzynarodowej. Wcześniej, w latach 2011-2013, był dziekanem Wydziału Pedagogiki i Psychologii WSEI.

– Moim głównym celem w nadchodzącej kadencji będzie umocnienie pozycji Uczelni na międzynarodowym rynku edukacyjnym oraz rozwój naukowy Uczelni. Oczywiście dalej będę pracował nad rozwijaniem i udoskonalaniem najmocniejszych stron Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie jakimi są kierunki i specjalności kształcenia, odpowiadające na wyzwania współczesności i realne potrzeby rynku pracy mówi prof. Mirosław J. Jarosz, Rektor WSEI.

Nowy rektor WSEI jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Lublinie. Jest doktorem habilitowanym nauk medycznych w zakresie medycyny, specjalistą w dziedzinie zdrowia publicznego. Był prodziekanem Wydziału Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowia UM w Lublinie (2005-2011) i kierownikiem zakładu Metod Informatycznych i Epidemiologicznych na tym Wydziale (2004-2011). Studiował również w Hogeschool Van Amsterdam, Holandia (zarządzanie opieką medyczną), George Washington University (badanie usług medycznych) oraz Georgetown University, Washington DC, USA (administracja ochrony zdrowia). Od 1987 roku jest także związany z Instytutem Medycyny Wsi w Lublinie, którym kierował jako Dyrektor w latach 1991-1995, a w latach 2002-2004 był zastępcą dyrektora ds. lecznictwa.

Dr. hab. Mirosław J. Jarosz był w latach 90’ członkiem założycielem i wiceprezesem Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce. Członkiem zespołu ekspertów Senatu RP ds. reformy systemu ochrony zdrowia i zespołu ds. kształtowania polityki zdrowotnej Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia oraz Rady Naukowej przy Prezesie KRUS. Nowy Rektor WSEI był wielokrotnie wyróżniany i nagradzany za osiągnięcia na polach organizacyjnych, dydaktycznych i naukowo-badawczych, w tym przez Ministra Zdrowia (2012), Ministra Edukacji Narodowej (2015), Wojewodę Lubelskiego (2015), Prezydenta Miasta Lublina (2014, 2017), Stowarzyszenie Pracodawców Lubelszczyzny (2019), Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Lublinie (2020). W 2014 Rektor Mirosław J. Jarosz otrzymał także prestiżowe wyróżnienie „Aurea Praxis” przyznana przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, za „szczególne, osobiste zaangażowanie na rzecz rozwoju i promowania idei edukacji dla rynku pracy i praktyki gospodarczej.”