Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie prowadzi rekrutację na semestr letni w roku akademickim 2019/2020.

Zapraszamy kandydatów do składania dokumentów na kierunki:

  • TRANSPORT (studia II st.) Studia bezpłatne finansowane z EFS. Limit miejsc 45. Dla osób powyżej limitu odpłatność za studia wynosi 50% czesnego
  • ZARZĄDZANIE (studia dualne II st.) Studia bezpłatne finansowane z EFS
  • INFORMATYKA (studia dualne II st.) Studia bezpłatne finansowane z EFS, Limit miejsc 25. Dla osób powyżej limitu odpłatność za studia wynosi 50% czesnego
  • PIELĘGNIARSTWO (studia II st.)

Termin składania dokumentów: 29 luty 2020

Rozpoczęcie zajęć: marzec 2020

Wszystkie informacje na temat rekrutacji i zasady przyjęć można znaleźć na stronie: www.rekrutacja.wsei.lublin.pl i w Biurze Obsługi Studenta.