Informacje o warsztatach

Zastosowanie druku 3D w edukacji

Warsztaty oraz wymienione powyżej materiały, zostały opracowane w ramach międzynarodowego projektu „3D Printing in VET”, którego celem jest wprowadzenie zastosowania drukarek 3D w kształceniu zawodowym i szkolenia w Europie, a tym samym zwiększenie skuteczności i adekwatności istniejących szkoleń zawodowych jak również wspieranie podnoszenia kwalifikacji nauczycieli i trenerów w szkolnictwie zawodowym.

 

Termin: 10.06.2021 r.

w godzinach: 10:00 – 14:00

CEL WARSZTATÓW

Celem warsztatów jest przekazanie uczestnikom wiedzy na temat interaktywnych materiałów szkoleniowych z zakresu wykorzystania druku 3D w edukacji. Materiały dostępne są w kilku wersjach językowych: polskim, angielskim, niemieckim, hiszpańskim, greckim i portugalskim.

ADRESACI WARSZTATÓW

  • Nauczyciele szkół ponadpodstawowych

PATRONAT

Kekeper
Etic
EELI
KIT
uninettuno uniwersytet
ceipes
Erasmus
Wyzsza-Szkoły-Ekonomii-i-Innowacji-w-Lublinie

ZGŁOSZENIA I OPŁATY

ZGŁOSZENIA

Na szkolenie można się rejestrować do 08.06.2021, poprzez uzupełnienie formularza on-line: https://forms.gle/aSJLMBdLUxF1DHoM6

OPŁATY

Wydarzenie otwarte dla zarejestrowanych uczestników, bezpłatne.

DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowe informacje na stronie: https://3dprintinginvet.eu/

PROGRAM

10:00 – 10:45     Otwarcie warsztatów – Prezentacja projektu „3D printing in VET”

                                  Centrum Projektów Współpracy Międzynarodowej i Strategii Rozwoju

                                  Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

 

10:45 – 11:30     Prezentacja platformy edukacyjnej 3D printing, zawierającej 6 modułów:

                                 Moduł nr 1: Podstawowe informacje nt. platoformy eLearningowej

                                 Moduł nr 2: Wprowadzenie do druku 3D

                                 Moduł nr 3: Druk 3D w edukacji – wprowadzenie do modułu

                                 Moduł nr 3: 3D Druk 3D w edukacji  – typy i rodzaje drukarek 3D 

                                 Moduł nr 4: Projektowanie i/lub drukowanie obiektów 3D – wprowadzenie od modułu

                                 Moduł nr 4: Projektowanie i/lub drukowanie obiektów 3D – wprowadzenie od CAD

                                 Moduł nr 5: Przegląd procesu CAM

                                 Moduł nr 6: Instalacja drukarki 3D

 

                                 Centrum Projektów Współpracy Międzynarodowej i Strategii Rozwoju

                                 Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

 

11:30 – 13:30      Laboratorium Szybkiego Prototypowania i Inżynierii Odwrotnej WSEI

                                 – „Praktyczne zastosowanie druku 3D w edukacji”

                                 Prowadzący: dr Arkadiusz Małek
                                 Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

 

13:30 – 14:00       Przerwa kawowa – lunch
14:00                    Zakończenie

KONTAKT