CEL WARSZTATÓW

Warszaty “Wiosna jesieni – o jakości życia osób starszych” realizowane są w ramach projektu MNiSW Społeczna odpowiedzialność nauki – Popularyzacja nauki i promocja sportu.

Celem warsztatów jest budowanie więzi międzypokoleniowych ukazując wartości każdego z etapów życia, jego blaski i cienie. Naszą uwagę chcemy zwrócić na Seniorów, dla których czas pandemii jest szczególnie trudny. Każde z pokoleń ma specyficzne spojrzenie na „młodszych” i „starszych”. Możemy jednak przełamywać negatywne stereotypy tych wyobrażeń a kształtować pozytywne postawy w zakresie wzajemnych relacji pomiędzy wszystkimi pokoleniami.


Każdy z Uczestników warsztatów otrzyma certyfikat udziału i dostęp do prezentowanych materiałów.

BLOKI TEMATYCZNE

WARSZTATY DLA SENIORÓW (w siedzibie WSEI)
prowadzący:
dr hab. Wiesław Kowalski - Sytuacja seniorów w pandemii Covid-19 (doniesienia z badań)
ks. dr Jacek Łukasiewicz SCJ - Osobowościowe uwarunkowania radzenia sobie seniorów ze stresem
dr Małgorzata Artymiak - Readaptacja po pandemii: czynniki wspierające powrót seniorów do aktywności

Kolejna edycja warsztatów odbędzie się:
06.07.2021 – godz. 10.00-15.30

Celem jest ukazanie specyfiki funkcjonowanie osób starszych w czasie pandemii – blaski i cienie:

  • ukazanie sposobów radzenie sobie z konsekwencjami ograniczeń czasu pandemii (doświadczenie straty, samotność
  • wskazanie na możliwości wsparcia dla osób starszych
  • zdobycie kompetencji w zakresie nawiązywania, wzmacniania i utrzymywania właściwych relacji interpersonalnych z najbliższym otoczeniem, adaptacji do nowej sytuacji

ORGANIZATORZY

Instytut i Wydział Nauk o Człowieku Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji
Stowarzyszenie FORUM UNIWERSYTETÓW III WIEKU LUBELSZCZYZNY

„Dofinansowano z programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego”