Informacje o szkoleniu

Międzynarodowe szkolenie organizowane jest w ramach projektu

”VET UP FOR THE EXCELLENCE IN VOCATIONAL EDUCATION IN EUROPE”. 

Celem szkolenia jest:

  • promocja jakości w kształceniu zawodowym oraz promowanie współpracy pomiędzy instytucjami rynku pracy, otoczenia społeczno-gospodarczego i edukacji
  • realizowane działania: wizyty studyjne, budowanie sieci współpracy, analiza oczekiwań rynku pracy, pracodawców w zakresie kompetencji absolwentów wychodzących na rynek pracy, szkolenia dla trenerów kształcenia i szkolenia zawodowego w zakresie metod przekazywania kluczowych kompetencji.Kluczowe kompetencje, których dotyczyć będzie szkolenie zostały określone na podstawie wyników badania potrzeb pracodawców w Hiszpanii, Francji, Bułgarii, Austrii i Polsce oraz raportu CEDEFOP „Kluczowe kompetencje w IVET”.

Termin: 05.07.2021 r. – 09.07.2021 r.

w godz. od 9.00 do 14.15

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji i umiejętności nauczycieli, doradców zawodowych reprezentujących instytucje edukacyjne z Hiszpanii, Francji oraz Bułgarii w zakresie kompetencji istotnych na dzisiejszym rynku pracy oraz zaprezentowanie w jaki sposób pozyskana wiedza może być przekazana uczniom.

 

Szkolenie prowadzone będzie w j. angielskim

 

 

ADRESACI SZKOLENIA

Uczestnikami szkolenia są osoby reprezentujące placówki z sektora szkolnictwa zawodowego, w tym:

  • kadra zarządzająca,
  • nauczyciele przedmiotów zawodowych,
  • doradcy zawodowi z Francji, Hiszpanii oraz Bułgarii.

PATRONAT

3s
Creteil
Combinados
Znanie
WSEI

ZGŁOSZENIA I OPŁATY

ZGŁOSZENIA

Na szkolenie można się rejestrować do 20.05.2021, poprzez uzupełnienie formularza on-line: https://forms.gle/aSJLMBdLUxF1DHoM6

OPŁATY

Wydarzenie zamknięte, bezpłatne, w formie stacjonarnej.

DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowe informacje na stronie: https://www.vetup-project.eu/

KONTAKT