Dr hab. Marek Brzeziński, prof. WSEI – Zintegrowane organizacje oparte na wiedzy

Dr hab. Marek Brzeziński, prof. WSEI wydał publikację pt. Zintegrowane organizacje oparte na wiedzy. Celem głównym pracy jest utworzenie teoretycznych podstaw dla modelowania elastycznie zintegrowanych organizacji opartych na wiedzy (ZOOW). Zaprezentowana w książce metodyka postępowania projektowego uwypukla także merytoryczne znaczenie kreatywności, wiedzy i innowacyjności w powstającym modelu ZOOW, a zarządzanie nimi ściśle wiąże się z możliwościami proponowanej metodyki ich modelowania.

Publikacja w ocenie parametrycznej uczelni za okres 2017-2020 uzyska 25 punktów.