Informacje o wydarzeniu

„Poznajmy się – Międzynarodowy dzień kultury Akademii WSEI”

 

Międzynarodowy dzień kultury organizowany przez Lubelską Akademię WSEI w celu integracji społeczności akademickiej krajowej oraz studentów obcokrajowców.
Wydarzenie ma na celu integrację studentów międzynarodowych z krajowymi poprzez zaprezentowanie swojego kraju, kultury, zwyczajów, potraw, zabaw itp. Grupy prezentujące zostaną wybrane na podstawie swoich zgłoszeń przez studentów w ramach głosowania, następnie w trakcie Festiwalu przedstawią swoje prezentacje. Wydarzenia ma charakter konkursu – ostatnim punktem programu będzie głosowanie na najlepsze grupy i rozdanie nagród oraz certyfikatów uczestnictwa. W wydarzeniu weźmie udział min. 50 studentów.

Serdecznie zapraszamy!

 

The event aims to integrate international students with domestic students by presenting their country, culture, customs, dishes, games, etc. Presenting groups will be selected based on their applications by other students as part of a voting, then they will demonstrate their presentations during the Festival. The event is a competition – the last point of the program will be voting for the best presenters, awards ceremony and handing over the certificates. The event will be attended by at least 50 students.

 

Termin: 13.04.2023 r.
Godzina: 10.00 – 15.00

 

Miejsce: Aula A, siedziba Akademii,
ul. Projektowa 4 w Lublinie

Link do formularza rejestracyjnego/Application forms for students in electronic :

https://forms.gle/MKuNjoNK7ZKytV9a6

CEL WYDARZENIA

Celem zadania będzie integracja społeczności akademickiej, budowanie postaw otwartości na inne narodowości, budowanie dialogu oraz zwiększanie możliwości integracji studentów krajowych i międzynarodowych.

The aim of the task will be to integrate the academic community, build attitudes of openness to other nationalities, build dialogue and increase the opportunities for integration of domestic and international students.

ADRESACI WYDARZENIA

Wydarzenie skierowane jest studentów Akademii WSEI, kadra akademicka oraz pracownicy Akademii.

The event is addressed to the WSEI University students, academic staff and employees of the University.

PATRONAT

Nawa
Akademia WSEI

ZGŁOSZENIA

Formularze zgłoszeniowe dla studentów w wersji elektronicznej i drukowanej:
Application forms for students in electronic and paper version:

https://forms.gle/VAU41CjkAFoGFnoA6

OPŁATY

Wydarzenie otwarte. Bezpłatne.

Open event. Free of charge.

 

DODATKOWE INFORMACJE

Wydarzenie współfinansowane ze środków Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej w ramach projektu WSEI Welcome Center.

The event is co-financed by the Polish National Agency for Academic Exchange as part of the WSEI Welcome Center project

PROGRAM

 • 10:00
  Rozpoczęcie wydarzenia/ Official start of the event
 • 10:15 – 14:15
  Prezentacje wybranych krajów, kultur, degustacje potraw itp./ Presentation of selected countries, cultures, food tastings, etc.
 • 14:20-15:00
  Głosowanie, podsumowanie wyników/Voting for the best groups, summary of the results
 • 15:00-15:20
  Wręczenie nagród, certyfikatów, oficjalne zamknięcie wydarzenia/ Announcement of results, presentation of awards and diplomas, official closing of the event.

KONTAKT

Biuro Studiów Anglojęzycznych/English-Language Studies Office

Eryka Musur

eryka.musur@wsei.lublin.pl

+48 81 749 32 39

Centrum Projektów i Współpracy Międzynarodowej/Center of Projects and International Cooperation:

Karol Białota

karol.bialota@wsei.lublin.pl

+48 81 749 32 49