Informacje o wydarzeniu

Innowacje w edukacji i psychologiI / Innovative approaches in psychology and educational sciences

Konferencja ma na celu wymianę informacji pomiędzy profesorami i naukowcami z różnych krajów i regionów świata, w zakresie wyników badań i sposobów nowoczesnych interwencji

 The conference is proposing to share information, researches and modern interventions between professors and researchers form different countries and regions of the world.

26 STYCZNIA 2023, 9.30 – 19.00

26th JANUARY 2023,9.30 am – 7 pm

The link: https://meet.google.com/gyr-patp-dnk

 

WYDZIAŁ PSYCHOLOGII I NAUK EDUKACYJNYCH,
UNIWERSYTET SPIRU HARET, BUKARESZT,
RUMUNIA, FABRICII 46G, Amphitheater A4

FACULTY OF PSYCHOLOGY AND EDUCATIONAL SCIENCES,
SPIRU HARET UNIVERSITY, BUCHAREST,
ROMANIA, FABRICII 46G STREET, Amphitheater A4

Link do formularza rejestracyjnego/Link to the online registration form or enclosed file:

IAPES.2023@GMAIL.COM

CEL WYDARZENIA

Główne tematy: wysoka wrażliwość, ocena i interwencje w zaburzeniach rozwojowych, szkoła post-pandemiczna.
Głównym celem organizacji wydarzenia jest rozpowszechnianie wyników prac naukowych z zakresu psychologii i edukacji.

Main topics: Highsesitivity, Assessment and Interventions in Developmental Disorders, Post-pandemic School
The principal goal of the event is to disseminate results of the scientific works in the field of Psychology as well as Education

ADRESACI WYDARZENIA

Profesorowie, pracownicy naukowi, studenci psychologii i pedagogiki, psychologowie kliniczni, psychoterapeuci, nauczyciele, logopedzi, doradcy edukacyjni

Professors, researchers, students in the field of Psychology and Educational Sciences, Clinical Psychologists, Psychoterapists, Teachers, Speechtherapists, Educational Counselors

 

PATRONAT

Uniwersytet Spiru Haret USH
Akademia WSEI

ZGŁOSZENIA

Abstrakty i rejestracja / Abstracts and registrations:

iapes.2023@ gmail.com

Termin przesyłania zgłoszeń: 20 stycznia 2023

Deadline: 20th January 2023

OPŁATY

Wydarzenie otwarte, w formule hybrydowej z dostępem do transmisji online

Open format; Hybrid format with the access to online streaming

 

 

DODATKOWE INFORMACJE

Wydarzenie współfinansowane ze środków Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej w ramach projektu WSEI Welcome Center.

KONTAKT

LOREDANA BĂNICĂ

+40722263850

sp.banica.loredana@spiruharet.ro