Rekrutacja na rok akademicki 2023/2024

Szanowni Kandydaci.

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi konieczności dołączenia skanu świadectwa maturalnego na etapie rekrutacji elektronicznej, informujemy, że w przypadku kiedy kandydaci na studia nie posiadają jeszcze świadectwa maturalnego, mogą dokonać rekrutacji z obowiązkiem dostarczenia ww. dokumentu nie później niż do 31 sierpnia 2023 r.