Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji otrzymała dofinansowanie do projektu: 

„Studia dualne na kierunku Informatyka w WSEI – szansą na praktyczną edukację i znalezienie zatrudnienia”

Okres realizacji projektu: od: 2019-05-01 do: 2023-04-30

CEL GŁÓWNY PROJEKTU

Celem projektu jest podniesienie kompetencji przez 70% studentów uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa poprzez modyfikację programu kształcenia i realizacji studiów dualnych na kierunku Informatyka I stopnia (7 semestrów) i Informatyka II stopnia (4 semestry) z 90 studentów objętych wsparciem z EFS do 2023 roku.

Dofinansowanie projektu:

3 498 658,60 zł

w tym ze środków europejskich:

3 039 865,48 zł

Cel zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących działań:

  1. Modyfikację programu kształcenia i opracowanie programu stażowego, efektów kształcenia, procesu dyplomowania we współpracy z przedstawicielami otoczenia społeczno – gospodarczego.
  2. Realizację programu dydaktycznego i stażowego, potwierdzone uzyskaniem zakładanych efektów kształcenia i ukończenie przez 70% studentów studiów.

Ramowy plan studiów na kierunku Informatyka I stopnia o profilu praktycznym w systemie dualnym ( 7 semestrów) obejmuje łącznie 3040 godzin dydaktycznych, w tym godziny realizowane na Uczelni 1360 (Zajęcia odbywają się w formie 480 godzin wykładów, 800 godzin laboratoriów, 80 godzin seminariów).
Godziny realizowane na stażu: 1680.

Ramowy plan studiów na kierunku Informatyka II stopnia o profilu praktycznym w systemie dualnym ( 4 semestry) obejmuje łącznie 2024 godzin dydaktycznych, w tym godziny realizowane na Uczelni 680 (Zajęcia odbywają się w formie 265 godzin wykładów, 325 godzin laboratoriów, 90 godzin seminariów).
Godziny realizowane na stażu: 1344.

GRUPA DOCELOWA:

  • 60 Studentów kierunku Informatyka II stopnia (przez 2 edycje)
  • 30 Studentów zmodyfikowanego kierunku Informatyka I stopnia

Łącznie 12K/78M