Projekt realizowany w ramach Programu EaSI – Europejski Program na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych
Okres realizacji projektu  01.11.2017 – 31.10.2019 

Reactivate

CEL GŁÓWNY PROJEKTU

Stworzenie międzynarodowych innowacyjnych mechanizmów (doradczych, finansowych) wspierających mobilność osób na rynku pracy UE dla osób bezrobotnych 35+, głównie długotrwale bezrobotnych w 6 krajach partnerskich: Polska, Włochy, Irlandia, Belgia, Hiszpania, Grecja

Sektory objęte wsparciem:

 • Opieka zdrowotna
 • Branża informatyczna

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ:

 • Osoby poszukujące pracy lub stażu, praktyki zawodowej:
  • bezrobotne/ długotrwale bezrobotne
  • powyżej 35 roku życia
  • z sektora opieki zdrowotnej i IT
 • Pracodawcy (MŚP) poszukujących pracowników z branży IT lub opieki zdrowotnej

CO POWSTANIE W RAMACH PROJEKTU:

 1. Platforma on-line (portal pracy), służący do kojarzenia osób poszukujących pracy i pracodawców
 2. Poradniki dla osób poszukujących pracy i pracodawców z branży opieki zdrowotnej i IT w Europie
 3. Sieć kontaktów regionalnych i krajowych agencji poszukiwania pracy i firm HR
 4. Narzędzia w formie przewodników oraz procedur dostosowanych indywidualnie do każdego użytkownika platformy
 5. Powołany zostanie zespół ekspertów odpowiedzialnych za działania aktywizujące, wsparcie dla osób poszukujących pracy i pracodawców, a także testowanie modelu współpracy zdefiniowanego w ramach konsorcjum REACTIVATE
 6. Indywidualnie dopasowane relacje: pracodawca – pracownik/stażysta/praktykant

Co daje udział w projekcie:

Możliwość znalezienia pracy, miejsca stażu czy odbywania praktyki za granicą, w jednym z krajów europejskich.

Finansowanie:

Tak, udział częściowo finansowany przez Komisję Europejską. Wsparcie finansowe otrzymują zarówno bezrobotni, stażyści, praktykanci jak również właściciele firm przyjmujących.

SKŁAD KONSORCJUM:

 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji (Polska) – Lider Projektu
 • INNOGATE TO EUROPE S.L. (Hiszpania) 
 • Oficial Spanish Chamber of Commerce in Belgium and Luxembourg (Belgia)
 • ECTE – European Center in training for Employmement (Grecja)
 • Eduforma S.r.l.(Włochy)

INFORMACJA

Portal pracy wspierający poszukiwanie pracodawców i pracowników w krajach Unii Europejskiej znajduje się pod linkiem: http://reactivate.wsei.eu/register/

MEDIA

Więcej informacji o programie tutaj: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081&langId=pl

Instytucja właściwa dla programu EaSI w Polsce: https://www.mpips.gov.pl/

Profil na Linkedin: https://www.linkedin.com/groups/13579881

Profil na Facebook’u: https://www.facebook.com/Reactivate-709792119209274/

DODATKOWE INFORMACJE

Centrum Projektów i Współpracy Międzynarodowej WSEI

Monika Ludwiniak
monika.fraczek@wsei.lublin.pl
Tel. 81 749-32-27

Magda Janiak
magda.janiak@wsei.lublin.pl
Tel. 81 749-32-27