Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej

Centrum Symulacji Medycznej Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie  zostało utworzone w ramach projektu:
„Utworzenie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej środkiem do poprawy jakości kształcenia pielęgniarek w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie”.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Priorytet V Wsparcie dla obszaru zdrowia Działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych, na podstawie umowy o partnerstwie nr WND-POWR.05.03.00-00-0073/17 zawartej z Wyższą Szkołą Ekonomii i Innowacji w Lublinie (okres realizacji projektu od 1.01.2018 do 31.12.2020).

Centrum Symulacji Medycznej wspiera kształcenie studentów na kierunku Pielęgniarstwo. Umożliwia w warunkach symulowanych na ćwiczenie w jednakowych, powtarzalnych i kontrolowanych warunkach klinicznych postępowania w sytuacjach trudnych i rzadko spotykanych. Wspomaga kształtowanie i doskonalenie umiejętności praktycznych w wybranych sytuacjach klinicznych, nauki i doskonalenia prowadzenia procesu diagnostyczno-terapeutycznego z wykorzystaniem symulowanych scenariuszy klinicznych w warunkach odzwierciedlających oddział szpitalny.

 

Studenci kierunku Pielęgniarstwo zdobywają umiejętności udzielania pomocy medycznej w warunkach rzeczywistości wirtualnej, na specjalistycznych symulatorach medycznych, fantomach oraz trenażerach. Nowoczesne symulatory medyczne wiernie odzwierciedlają reakcje i zachowania pacjentów. Wszystko po to, aby studenci przed wejściem na oddział szpitalny mogli sprawdzić w bezpiecznych warunkach, czy są odpowiednio pod względem merytorycznym i praktycznym przygotowani do pracy z prawdziwymi pacjentami. 

Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej WSEI wiernie odzwierciedla sale szpitalne, w których jest wszystko, z wyjątkiem prawdziwych pacjentów. Podczas zajęć studenci ćwiczą z fantomami w oparciu o scenariusze zajęć przygotowywane będą przez pracowników akademickich, którzy podczas symulacji będą obserwować pracę i zachowania studentów zza lustra weneckiego.

Scenariusze to rzeczywiste sytuacje, z którymi studenci mogą się spotkać w pracy. Podczas zajęć może dojść np. do zatrzymania akcji serca lub mogą pojawić się objawy np. padaczki. Studenci muszą szybko zareagować na sytuację zagrażającą życiu pacjenta. Ich działanie zostanie zarejestrowane, dzięki czemu później, będą mogli je przeanalizować ocenić i wyciągnąć wnioski. W ten sposób nauczą się podejmować decyzje w stresujących sytuacjach zanim zaczną pracować z pacjentami.

Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej składa się m.in. z:

Sala OSCE/Debryfing

Wyposażenie:

 • stanowisko do iniekcji
 • kozetka lekarska
 • zestaw mebli medycznych
 • kamera
 • kamera
 • telewizor

 

Pracownia Opieki Pielęgniarskiej Wysokiej Wierności osoby dorosłej

Wyposażenie:

 • zaawansowany symulator pacjenta dorosłego SUZI wraz z systemem AV i oprogramowaniem do debryfingu
 • wózek reanimacyjny dla dzieci z wyposażeniem
 • respirator
 • lampa zabiegowa
 • plecak ratowniczy
 • Aparat EKG
 • ssak elektryczny
 • łóżko szpitalne ortopedyczne
 • szafka przyłóżkowa
 • wysokiej klasy symulator pacjenta dorosłego wraz z systemem AV i oprogramowaniem do debryfingu
 • wieszak teleskopowy kroplówki
 • wieszak teleskopowy kroplówki

 

Pracownia opieki pielęgniarskiej – pediatryczna

Wyposażenie:

 • inkubator otwarty
 • pompa strzykawkowa
 • pompa objętościowa
 • ssak elektryczny
 • wózek reanimacyjny
 • zestaw mebli medycznych
 • łóżko pacjenta domowe z materacem
 • trenażer nauka zabezpieczenia dróg oddechowych
 • trenażer nauka zabezpieczenia dróg oddechowych – dziecko
 • trenażer nauka zabezpieczenia dróg oddechowych – niemowle
 • trenażery iniekcje śródskórne
 • trenażer badanie gruczołu piersiowego
 • trenażer badanie gruczołu piersiowego
 • konikotomia
 • fantom noworodka pielęgnacyjny-dziewczynka
 • fantom do nauki dostępu naczyniowego
 • fantom wcześniaka
 • model pielęgnacyjny Stomil
 • model pielęgnacji ran
 • model do zakładania zgłębnika
 • zaawansowany fantom PALS dziecka
 • zaawansowany fantom PALS niemowlę
 • fantomy BLS dziecka
 • fantomy BLS niemowlęcia
 • zaawansowany fantom pacjenta dorosłego
 • wysokiej klasy symulator dziecka
 • wysokiej klasy symulator niemowlęcia
 • kamery
 • waga niemowlęca ze wzrostomierzem
 • wieszaki teleskopowe kroplówki
 • stojak medyczny
 • inkubator GE OHMEDA GIRAFFE rekondycjonowany
 • łóżeczko noworodkowe
 • szafka przyłóżkowa
 • stół do badania niemowląt
 • łóżko dziecięce

Sala Umiejętności Pielęgniarskich

Wyposażenie:

 • panel nadłóżkowy z wybranymi mediami
 • panel medyczny z doprowadzonymi wybranymi mediami
 • łóżko na stanowisko intensywnej terapii z materacem
 • łózko szpitalne specjalistyczne z przechyłami bocznymi z materacem;
 • trenażer iniekcji domięśniowych
 • zaawansowany fantom ALS osoby dorosłej
 • zaawansowany fantom pacjenta dorosłego
 • kamery
 • fantom do prowadzenia BLS z opcją monitorowania głębokości ucisku i wentylacji płuc (dorosły) -171-0160 Resusci Anne QCPR Tors 206-30033 Sim Pad Plus Skils reporter
 • wieszaki teleskopowe kroplówki
 • szafka przyłóżkowa
 • wózek na leki mobilny
 • stolik opatrunkowy mobilny z półkami
 • wózek oddziałowy

 

Sala umiejętności technicznych

Wyposażenie:

 • lampę zabiegową
 • zestawy profilaktyki przeciwodleżynowej
 • wózek transportowy
 • wózek inwalidzki
 • zestaw sprzętu do pielęgnacji
 • trenażer dostępu – naczyniowe obwodowe
 • trenażer doszpikowy
 • trenażer iniekcji domięśniowych
 • trenażer cewnikowanie pęcherza / wymienny
 • model pielęgnacji ran odleżyn
 • zaawansowany fantom pacjenta starszego
 • kamery
 • wózek reanimacyjny
 • symulator do badania jamy brzusznej
 • symulator (trenażer piersi z węzłami chłonnymi)
 • symulator bo badania gruczołu krokowego
 • łóżko na stanowisko intensywnej terapii
 • wieszak teleskopowy kroplówki
 • parawany mobilne
 • deska ortopedyczna
 • nosze podbierakowe
 • szafka przyłóżkowa
 • wózek oddziałowy
 • zestaw do nauki przemieszczania pacjentów

DODATKOWE INFORMACJE

Dyrektor Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznych

Dr n. o zdr. Ewa GUZ

tel. 727920721

email: ewa.guz@wsei.lublin.pl

Galeria z otwarcia

Galeria zdjęć przed remontem

Galeria zdjęć w trakcie remontu