Pathways to Inclusive Pedagogy

Projekt realizowany w ramach Programu „Erasmus+”,  KA2: współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk, działanie – Partnerstwa Strategiczne – Edukacja Szkolna
Okres realizacji: 01.09.2019 – 30.06.2021 r.

CEL PROJEKTU

Projekt ‘Pathways to Inclusive Pedagogy’ ma na celu wymianę wiedzy i doświadczeń doświadczonych nauczycieli oraz przyszłych nauczycieli w zakresie edukacji włączającej. W ramach projektu zostaną opracowane narzędzia oraz materiały wideo wspierające przygotowanie i rozwój zawodowy nauczycieli i studentów pedagogiki.

PLANOWANE DZIAŁANIA:

 • 3 spotkania partnerów projektu;
 • opracowanie materiałów dydaktycznych dla pedagogiki włączającej;
 • organizacja wizyt studyjnych w szkołach i placówkach oświatowych (także w szkołach specjalnych) we wszystkich krajach partnerskich: w Polsce, Belgii, Szwecji, Wielkiej Brytanii, Francji, na Malcie.

GRUPY DOCELOWE:

Doświadczeni nauczyciele oraz przyszli nauczycieli zainteresowani pedagogiką włączającą

PARTNERZY:

 • Swiss Cottage School, Development and Research Centre – Lider projektu
 • Wyższa szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie,
 • University of Limoges,
 • Artevelde University College Ghent,
 • University of Malta,
 • The County Resource and Educational Assistance Center Sibiu (CJRAE Sibiu),
 • Blackfriars School,
 • Junedals school

DODATKOWE INFORMACJE

Centrum Projektów, Współpracy Międzynarodowej i Strategii Rozwoju

Monika Ludwiniak
monika.fraczek@wsei.lublin.pl
Tel. 81 749-32-27

Magda Janiak
magda.janiak@wsei.lublin.pl
Tel. 81 749-32-27