logo_ISAAC

International students’ Action for Adapting Cross-Cultural activities

Projekt realizowany w ramach Programu „Erasmus+” KA2: współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk – Partnerstwa strategiczne – Szkolnictwo wyższe

2020-1-PL01- KA203-082267

Okres realizacji: 01.12.2020 – 31.11.2022

CEL PROJEKTU

Celem projektu jest stworzenie sieci współpracy uniwersytetów, opracowanie wspólnego modelu wsparcia dla studentów międzynarodowych oraz przydatnych narzędzi, które pomogą im w adaptacji w nowym środowisku kulturowym. Realizacja projektu pomoże w umocnieniu międzynarodowego charakteru uniwersytetów z krajów mniej atrakcyjnych dla studentów, bazując na doświadczeniu krajów bardziej atrakcyjnych.

GRUPY DOCELOWE:

Projekt kierowany jest do studentów międzynarodowych oraz innych studentów uczelni wyższych, wykładowców prowadzących zajęcia ze studentami międzynarodowymi, koordynatorów programów mobilnościowych na uczelniach oraz do pozostałych pracowników uczelni pracujących ze studentami z innych krajów.

REZULTATY PROJEKTU:

 1. Model wsparcia dla studentów międzynarodowych – powstanie we współpracy z reprezentantami grupy docelowej w oparciu o dobre praktyki zdefiniowane w krajach partnerskich. Model będzie uwzględniał 3 aspekty adaptacji międzykulturowej, tj:
  • A1. perspektywę uczelni: potrzeby, wyzwania, dobre praktyki
  • A2. perspektywę studentów krajowych
  • A3. perspektywę studentów zagranicznych
 1. Podręcznik „Do’s and dont’s” dla pracowników uczelni pracujących ze studentami międzynarodowymi, zawierający przydatne instrukcje postępowania i zachowania, tzw. międzynarodowy „savoir vivre” dla wykładowców akademickich, koordynatorów programów mobilnościowych na uczelniach i pracowników administracyjnych, którzy pracują ze studentami zagranicznymi. Podręcznik zostanie przygotowany w przystępnej formie, a jego uniwersalność sprawi, że będzie mógł być używany przez każdy uniwersytet.
 2. Przewodnik dla studentów międzynarodowych Welcome guide, odpowiadający na zdefiniowane w projekcie potrzeby. Powstanie jako efekt licznych spotkań z nowymi studentami zagranicznymi, studentami krajowymi oraz wykładowcami akademickimi.
 3. Materiały interaktywne: edugrafiki dla studentów i pracowników uczelni. Niezbędnym dodatkiem do przygotowanych przewodników, będą grafiki opracowane w formie interaktywnej, umieszczone na stronie internetowej projektu. Wizualne przedstawienie przydatnych informacji dla studentów i pracowników uczelni zwiększy funkcjonalność opracowanych materiałów, m.in. dzięki możliwości korzystania z edugrafik na urządzeniach mobilnych.

PARTNERZY:

 • WYZSZA SZKOLA EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE (Polska) – Lider Projektu
 • COFAC COOPERATIVA DE FORMACAO E ANIMACAO CULTURAL CRL (Portugalia)
 • PANEPISTIMIO THESSALIAS (Grecja)
 • FUNDACION ETEA PARA EL DESARROLLO Y LA COOPERACIÓN (Hiszpania)
 • Proficio Skopje (Macedonia Północna)

DODATKOWE INFORMACJE

Centrum Projektów, Współpracy Międzynarodowej i Strategii Rozwoju

Monika Ludwiniak
monika.fraczek@wsei.lublin.pl
Tel. 81 749-32-27

Magda Janiak
magda.janiak@wsei.lublin.pl
Tel. 81 749-32-27