WSEI-Lublin-Ideal-game-logo

Improving didactics, education and learning in higher education with online serious game creator (Ideal Game)

Projekt realizowany w ramach Programu „Erasmus+”,  KA2: współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk – szkolnictwo wyższe

Okres realizacji: 01.09.2020 – 31.12.2022

CEL PROJEKTU

Celem projektu jest opracowanie narzędzia – kreatora do przygotowywania gier opartych na koncepcji gier poważnych (rozwiązujących realne problemy), który będzie wykorzystywany w procesie dydaktycznym ( na różnych kierunkach i w różnych programach studiów).

Opracowanie merytoryczne – lider we współpracy ze wszystkimi uczelniami, projekt składany II raz, poprawiony zgodnie z wymaganiami Narodowej Agencji

GRUPY DOCELOWE:

 • Kadra dydaktyczna organizacji partnerskich
 • Studenci, uczniowie zaangażowani w realizację projektu, testowanie przydatności opracowanych materiałów

REZULTATY PROJEKTU:

 • Raport na temat wykorzystania gier poważnych w procesie kształcenia w szkolnictwie wyższym,
 • Opracowanie kreatora gier poważnych przez partnera technologicznego z Niemiec
 • Opracowanie materiałów dydaktycznych – scenariuszy do gier poważnych (różne przedmioty) przez partnerów projektu,
 • Opracowanie podręcznika dla kadry dydaktycznej – wykorzystanie produktów projektu w praktyce,
 • Opracowanie rekomendacji (po testowaniu opracowanych gier) – poziom UE

PARTNERZY:

Projekt realizowanym jest przy współpracy z Narodową Agencją Programu Erasmus + w Niemczech

 • Lider: Uczelnia z Padeborn (Niemcy)
 • Partnerzy: Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie (Polska)
 • Ingenious Knowledge GmbH – Lider technologiczny (Niemcy)
 • UNIVERSITATEA DIN PITESTI (Rumunia),
 • UNIVERSITY OF DUNDEE (Wielka Brytania),
 • UNIVERSIDAD A DISTANCIA DE MADRID SA (Hiszpania)

DODATKOWE INFORMACJE

Centrum Projektów, Współpracy Międzynarodowej i Strategii Rozwoju

Magda Janiak
magda.janiak@wsei.lublin.pl
Tel. 81 749-32-27

Monika Ludwiniak
monika.fraczek@wsei.lublin.pl
Tel. 81 749-32-27