Logo EU FLIGHT

Financial Literacy for Investment, Growth, Help and Teamwork (#FLIGHT)

Wiedza o finansach dla inwestycji, wzrostu, pomocy i pracy zespołowej

Okres realizacji: 1 listopada 2021 – 1 stycznia 2024

CEL PROJEKTU

Celem projektu jest osiągnięcie zmiany w zachowaniu społeczno-ekonomicznym emigrantek z Europy Wschodniej, dzięki działaniom edukacyjnym z zakresu umiejętności finansowych.

GRUPY DOCELOWE:

Emigrantki z Europy Wschodniej mieszkające w krajach Europy Zachodniej.

REZULTATY PROJEKTU:

 1. Program szkoleniowy z zakresu wiedzy finansowej, obejmujący takie zagadnienia jak: finanse na co dzień, samozatrudnienie, inwestowanie, cyfrowa tożsamość finansowa i schematy oszustw finansowych.
 2. Test Tolerancji Ryzyka Osobistego, czyli interaktywne narzędzie pozwalające w zrozumieniu, jak duże ryzyko inwestor (kobieta uczestnicząca w projekcie) musi podjąć, aby osiągnąć swoje cele inwestycyjne. Narzędzie będzie również przydatne badaczom, trenerom i naukowcom w opracowywaniu programów szkoleniowych z zakresu rozwoju osobistego.
 3. Symulator Oszustw Romansowych, dostępny online i uświadamiający uczestniczkom schematy oszustw finansowych, dzięki czemu wzmocni się ich odporność emocjonalna oraz intelektualna i będzie im łatwiej uniknąć stania się ofiarą tzw. fraudów.
 4. Help Club, czyli klub zrzeszający uczestniczki projektu, w ramach którego wezmą one udział
  w działaniach szkoleniowych i networkingowych

PARTNERZY:

 1. Versli mama – Litwa (Lider projektu)
 2. Prios Kompetanse AS – Norwegia
 3. We Are Entrepreneurs – Dania
 4. Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie – Polska
 5. Institut für interkulturelle politische Bildung e.V. – Niemcy

MEDIA

Strona projektu: https://flight-women.eu/

DODATKOWE INFORMACJE

Centrum Projektów  i Współpracy Międzynarodowej

Edyta Wiśniewska
edyta.wisniewska@wsei.lublin.pl
tel. 81 749-32-27

Magda Janiak
magda.janiak@wsei.lublin.pl
Tel. 81 749-32-51