WSEI-Lublin-EILM-420x240

Projekt realizowany w ramach Programu „Erasmus+”, KA202: współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk, działanie – Partnerstwa Strategiczne, sektor: Kształcenie i Szkolenie zawodowe.

Okres realizacji: 01-10-2019 do 31-03-2022

CEL PROJEKTU

Projekt ma na celu opracowanie narzędzia wspierającego diagnozę inteligencji emocjonalnej i wykorzystania wyników diagnozy w procesie doradztwa zawodowego i profilowania ścieżki kariery zawodowej.

GŁÓWNE DZIAŁANIA:

1. Platforma internetowa zawierająca narzędzia wspierające pracę doradców zawodowych. (O1)
Pierwszym etapem prac projektu będzie analiza istniejących narzędzi psychometrycznych mających zastosowanie w doradztwie zawodowym z uwzględnieniem oceny, diagnozy inteligencji emocjonalnej wykorzystywanych we wszystkich krajach partnerstwa. W oparciu o materiały merytoryczne opracowane przez ekspertów zostanie opracowane narzędzie online służące do oceny kompetencji niezbędnych na rynku pracy. Narzędzie zostanie odpowiednio oprogramowanie i udostępnione online we wszystkich językach partnerstwa.
Narzędzie zostanie zweryfikowane i przetestowane przez wszystkich partnerów projektu.

2. Szkolenie modułowe dla doradców zawodowych (O2) – materiał szkoleniowy opracowany jako uzupełnienie narzędzie online.
W ramach projektu zostaną opracowane materiały szkoleniowe dla podstawowej grupy odbiorców, przygotowujące do wykorzystania narzędzia w praktyce. Zasoby zostaną opracowanie przez wszystkich partnerów projektu i zebrane w formie jednolitego programu szkoleniowego przygotowującego nauczycieli, doradców do pracy z narzędziem. Powyższe materiały zostaną przetestowane i ocenione przez grupę uczestników pilotażowego szkolenia.
Materiały szkoleniowe oraz materiały wspierające – w formie wszystkich dodatkowych informacji i zasobów rozwijających kompetencje kadry doradczej zostaną przetłumaczone na wszystkie języki partnerstwa i opublikowane na stronie internetowej projektu.

3. Materiały pomocnicze dla doradców zawodowych (O3).
Podręcznik dla trenera, nauczyciela, doradcy zawierać będzie spójny z opracowanym narzędziem oraz modułowym szkoleniem w zakresie wykorzystania narzędzia. Zawierać będzie podstawy teoretyczne, metodologię opracowania narzędzia oraz inne praktyczne informacje wspierające wykorzystanie narzędzia w praktyce.

4. Ostatnim elementem projektu będzie opracowanie materiałów tematycznych do wykorzystania przez doradców zawodowych w spotkaniach indywidualnych z uczniem/studentem.
Materiały te będą komplementarne do opracowanych rezultatów projektu, zostaną przetłumaczone na języki partnerstwa oraz przetestowane przez wszystkich partnerów. Podsumowaniem projektu będzie międzynarodowa konferencja zorganizowana w Lublinie w połowie 2021 roku.

GRUPY DOCELOWE:

Projekt koncentruje się na kształceniu i szkoleniu zawodowym, z tego względu podstawową grupą docelową są doradcy zawodowi, nauczyciele, wychowawcy, psychologowie, trenerzy kariery, nauczyciele akademiccy pracujący z młodzieżą – szkół średnich, zawodowych, uczelni. Opracowane narzędzie wzmocni ich przygotowanie zawodowe do pracy z uczniami/studentami w zakresie doradztwa zawodowego i profilowania kariery zawodowej.

PARTNERZY:

  • EDUFORMA SRL –Włochy – Lider Projektu
  • Amadeus Verein fur Transnationale Bildung – Austria
  • Fundatia Danis Pentru Dezvoltare Manageriala – Rumunia
  • Ayuntamiento de Alzira – Hiszpania
  • Personnal Training EOOD – Bułgaria
  • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie – Polska

DODATKOWE INFORMACJE

Centrum Projektów, Współpracy Międzynarodowej i Strategii Rozwoju

Magda Janiak
magda.janiak@wsei.lublin.pl
Tel. 81 749-32-27

Monika Ludwiniak
monika.fraczek@wsei.lublin.pl
Tel. 81 749-32-27