BRinging STEM into Active aging

Nauki ścisłe wspierające dla „aktywnego seniora

Projekt realizowany w ramach Programu „Erasmus+”,  KA2: współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk – edukacja dorosłych

Okres realizacji: 01.12.2020 – 30.11.2022

CEL PROJEKTU

Projekt odpowiada na potrzebę zainteresowania, zaangażowania społecznego osób starszych w zakresie nauk ścisłych, matematyki, inżynierii i technologii (STEM).

Projekt wpisuje się w potrzebę opracowania innowacyjnych narzędzi wspierających aktywność seniorów, rozwój ich wiedzy, umiejętności a tym samym podniesienie poziomu samooceny i jakości życia.

Cel projektu zostanie osiągnięty poprzez:

 • Zapewnienie kadrze naukowej odpowiednich umiejętności i metod aby skutecznie potrafili przekazywać wiedzę naukową osobom starszym,
 • Aktywizację osób starszych poprzez zachęcenie ich do przekazywania dalej zdobytej wiedzy w ich lokalnych społecznościach co miałyby na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i podniesieniu ich samooceny,
 • Opracowanie nowych metod nauczania osób starszych, które można również wykorzystać na skalę międzynarodową.

GRUPY DOCELOWE:

 • Kadra naukowa w wieku 35+ lat z co najmniej 5-letnim doświadczeniem w danej dziedzinie nauk ścisłych,
 • Osoby starsze w wieku 60+ lat przebywające na emeryturze,
 • Osoby dorosłe zainteresowane wykorzystaniem gry w swojej pracy lub rozwojem kompetencji w zakresie nauk ścisłych

REZULTATY PROJEKTU:

 • Przygotowanie zestawu narzędzi “Science for Active Aging” rozwijającego umiejętności w zakresie w zakresie nauk ścisłych, matematyki, inżynierii i technologii (STEM) w sposób dostępny dla osób dorosłych,
 • Opracowanie gry “Science in your Life” na urządzenia mobilne która pozwoli na przetestowanie różnych scenariuszy wykorzystania nauk ścisłych w życiu codziennym, skierowana do odbiorców w różnym przedziale wiekowym.
 • Przygotowanie metod nauczania w oparciu o opracowaną grę dla kadry naukowo-badawczej biorącej udział w aktywizacji seniorów,
 • Warsztaty “Science for All” w każdym z krajów partnerskich, w których osoby starsze będą miały możliwość przekazania dalej zdobytej wiedzy

PARTNERZY:

 • WYŻSZA SZKOLA EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE (Polska) – Lider Projektu
 • MINE VAGANTI NGO (Włochy)
 • FORO DE FORMACION Y EDICIONES, S.L.U. (Hiszpania)
 • SYSTEM DYNAMICS ITALIAN CHAPTER (Włochy)
 • “Horizont ProConsult” EOOD (Bułgaria)

DODATKOWE INFORMACJE

Centrum Projektów i Współpracy Międzynarodowej

Monika Ludwiniak
monika.fraczek@wsei.lublin.pl
Tel. 81 749-32-27

Magda Janiak
magda.janiak@wsei.lublin.pl
Tel. 81 749-32-27