Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji otrzymała dofinansowanie do projektu: 

WSEI Welcome Center jako wzmocnienie wizerunku WSEI w Lublinie oraz budowanie potencjału na skalę międzynarodową”

Okres realizacji projektu od: 2022-05-01 do: 2023-04-30

CEL PROJEKTU

Celem projektu jest poprawa funkcjonowania uczelni w zakresie jakości obsługi studentów i kadry obcokrajowców. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez zintegrowane działania wszystkich jednostek organizacyjnych uczelni w ramach funkcjonowania WWC oraz opracowanie modelu współpracy pomiędzy działami.

Cel zostanie osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych:

  1. Utworzenie i wyposażenie punktu WSEI Welcome Center.
  2. Wspieranie rozwoju studentów poprzez organizację spotkań dla studentów cudzoziemców rozpoczynających naukę, organizowanie treningów adaptacyjnych, spotkań integracyjnych, zapoznania z kulturą Polski oraz przygotowania wystaw na uczelni prezentujących miejsca pochodzenia studentów.
  3. Aktualizacja oferty edukacyjnej WSEI w j. angielskim.
  4. Opracowanie materiałów promocyjnych i informacyjnych.
  5. Szkolenia kadry dydaktycznej, naukowej i administracyjnej.

Dofinansowanie projektu:

209 700,00 zł

w tym ze środków europejskich:

209 700,00 zł

GRUPY DOCELOWE:

Pracownicy WSEI bezpośrednio zaangażowani w działania związane z obsługą studentów obcokrajowców oraz kadry akademickiej, studenci obcokrajowcy studiujący obecnie na WSEI, studenci obcokrajowcy oraz kadra przyjeżdżająca w ramach różnego rodzaju programów mobilnościowych. 

PLANOWANE EFEKTY:

Projekt przyczyni się do poprawy funkcjonowania uczelni w zakresie obsługi cudzoziemców, poprawy współpracy pomiędzy poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi uczelni, podniesienia poziomu kompetencji miękkich zespołu oraz realizacji działań promocyjno-informacyjnych zgodnie z współczesnymi trendami.

W dłuższej perspektywie projekt przyczyni się do rozwoju stabilnego modelu współpracy/komunikacji pomiędzy działami oraz działań informacyjno-promocyjnych na poziomie międzynarodowym, opartego na spójnej koordynacji przez zespół posiadający odpowiednie kompetencje i wiedzę, co pozwoli na podniesienie poziomu jakości obsługi studentów oraz kadry z innych krajów.

DO POBRANIA:

DODATKOWE INFORMACJE

Centrum Projektów i Współpracy Międzynarodowej

tel. 81 749 32 27

tel. 81 749 32 51

Biuro Studiów Anglojęzycznych

tel. +48 81 749 32 39