Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji otrzymała dofinansowanie do projektu: 

Digital WSEI – przystosowanie Uczelni do wsparcia procesu aklimatyzacji studentów na WSEI w Lublinie”

Okres realizacji projektu od: 2022-05-01 do: 2023-04-30

CEL PROJEKTU

Celem projektu jest przystosowanie uczelni do wsparcia procesu aklimatyzacji studentów na WSEI w Lublinie, poprzez dostosowanie systemów informatycznych, aplikacji internetowych, informacji, publikacji, materiałów niezbędnych do właściwego funkcjonowania studentów obcokrajowców w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie, a tym samym zwiększenie jakości usług oferowanych przez Wnioskodawcę.

Cel zostanie osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych:

  1. Realizacja szkoleń dla pracowników.
  2. Zakup i rozbudowa nowoczesnych aplikacji.
  3. Wzmocnienie kompetencji pracowników uczelni w obszarze digital skills.

Dofinansowanie projektu:

350 900,00 zł

w tym ze środków europejskich:

350 900,00 zł

GRUPY DOCELOWE:

Uczestnikami działań realizowanych w Projekcie (uczestnikami Projektu) będą wszyscy pracownicy WSEI zaangażowani w obsługę studentów obcokrajowców oraz zagranicznej kadry akademickiej, pracujący w jednostkach zaangażowanych w obsługę cudzoziemców, studenci obcokrajowcy studiujący obecnie na WSEI studenci oraz kadra przyjeżdżająca w ramach programów mobilnościowych.

PLANOWANE EFEKTY:

Rezultatami działań realizowanych w ramach projektu będą m.in. aplikacja w j. angielskim i innych językach, materiały online, interaktywny kursu j. polskiego dla cudzoziemców, aplikacja uławiająca opracowywania nowoczesnych materiałów informacyjnych, edukacyjnych oraz zwiększenie dostępności materiałów w j. angielskim związanych z realizacją programów studiów. Efekty te pozwolą na podniesienie poziomu jakości usług oferowanych przez Lubelską Akademię WSEI na rzecz studentów obcokrajowców.

Ewaluacja realizowanych w projekcie działań pozwoli na lepsze dostosowanie procedur, mechanizmów współpracy oraz narzędzi komunikacyjnych, szczególnie w kontekście pracy zdalnej oraz edukacji zdalnej. Projekt w wymiarze długofalowym przyczyni się do realizacji celów wynikających ze strategii rozwoju uczelni.

DO POBRANIA:

DODATKOWE INFORMACJE

Centrum Projektów i Współpracy Międzynarodowej

tel. 81 749 32 27

tel. 81 749 32 51

Biuro Studiów Anglojęzycznych

tel. +48 81 749 32 39