ŚWIAT NIE WYBACZA BŁĘDÓW, A BŁĘDY POPEŁNIAJĄ LUDZIE

Laboratoria Psychologiczne WSEI oferują kompleksowe wsparcie we wszystkim, co dotyczy „czynnika ludzkiego”. Zapewniają usługi najwyższej jakości dla różnorodnych firm i instytucji finansowych, przemysłu, marketingu, placówek medycznych, edukacyjnych, a także usługowych, rekreacyjno-sportowych, jak i naukowych.

Świadczą usługi od poziomu podstawowego, aż do najbardziej zaawansowanych, kompleksowych rozwiązań naukowych. Możliwa współpraca obejmuje przykładowo: ocenę wizualizacji ulotek, opakowań, stron internetowych, określenie cech osób rekrutowanych na kluczowe w firmie stanowiska, jak i kierowców, operatorów urządzeń, czy wykonawców prostych czynności wymagających refleksu, spostrzegawczości, długotrwałej koncentracji czy precyzji. Prowadzone są badania dot.  modelowania zachowań konsumenckich za pomocą data mining, tworzone są interfejsy mózg-komputer, oraz wykonywana jest zaawansowana diagnostyka EEG, terapia biofedback czy terapia zaburzeń lekoopornych za pomocą rTMS, wspomagając przy okazji badaniami naukowymi osoby nie uzyskujące gdzie indziej pomocy.
Laboratoria dysponują kilkoma pomieszczeniami badawczymi, co umożliwia prowadzenie badań na ponad trzydziestu stanowiskach. Laboratoria wykorzystuje szeroką bazą nowoczesnego sprzętu i oprogramowania wzbogaconą tradycyjnymi metodami psychofizycznymi.
Ze względu na uniwersalność i komplementarność rozwiązań posiadany sprzęt i oprogramowanie pozwala na zastosowanie w badaniach i diagnozowaniu w obszarze: psychologii biznesu, reklamy, pracy i organizacji, psychologii poznawczej, medycznej, klinicznej i neuropsychologii, psychomotoryki, psychologii sportu, poradnictwie edukacyjnym i zawodowym, psychologii zdrowia, psychologii wychowawczej.

 

 

 

LABORATORIA

Psychologii eksperymentalnej

ZAKRES USŁUG BADAWCZO-ROZWOJOWYCH:

 • Diagnostyka osób pracujących w obszarze zarządzania transportem
 • Analiza pracy w warunkach ekstremalnych
 • Określanie czynników ryzyka wypadkowości oraz zw iązanych z rodzajem, intensywnością i sekwencją bodźców pozwalających na optymalne przetwarzanie informacji o krytycznym znaczeniu dla podejmowanych decyzji przez pracowników prowadzących pojazdy transportowe różnego rodzaju
 • Analiza tempa przyswajania oraz trwałość wiedzy i umiejętności klu- czowych dla obsługi sprzętu transportowego i przemysłowego
 • Badania z wykorzystaniem nowoczesnych metod neuroobrazowania pracy mózgu EEG
 • Badania psychologiczne sprawców i ofiar wypadków
 • Analiza kryzysów zawodowych i wykluczenia z uczestnictwa w komunikacji publicznej związanego z następstwami wypadków
 • Badania nad umysłem, pomiar funkcji uwagi (podzielności, selekcji informacji, wydłużonej czujności, koncentracji), pamięci i wyobraźni (przy współpracy z Laboratorium Psychologii Poznawczej)
 • Pomiar koordynacji sensomotorycznej i zdolności motorycznych, diagnostyka i wsparcie sportowców (przy współpracy z Laboratorium Psychologii Poznawczej)

WYPOSAŻENIE LABORATORIUM:

 • Pierścień Landolta
 • Naktometr
 • Aparat do pomiaru otoemisji akustycznej OAE
 • Adiometr kliniczny wysokoczęstotliwościowy
 • Posturograf
 • Miernik czasu reakcji prostej i złożonej, aparat Piórkowskiego, tablice Poppelreutera, aparat krzyżowy
 • Wirometr, Stereometr
 • Aparat EEG
 • Aparat Q-EEG, odniesienie do bazy normatywnej HBI
 • Wiedeński system testów, panele reakcyjne, pedały reakcyjne, aparat MLS-HW, aparat PP-HW, zestawy słuchawkowe, moduły kalibracyjne, ekrany dotykowe (stanowiska laboratorium psychologii poznawczej)
 • Zestaw Eye tracker
 • Kamera do badania mikroekspresji mimicznych i pantomimicznych
 • Zestaw do badań reakcji psychofizjologicznych
 • Oprogramowanie Inquisit oraz WEB Inquisit
 • Oprogramowanie E-Prime Professional
 • Zestaw licencji na oprogramowanie do psychometrycznej analizy właściwości testów i pozycji testowych w ramach modeli IRT
 • SPSS Statistics Premium z Amos oraz Statistica – Data Miner module
video

Psychologii transportu

ZAKRES USŁUG BADAWCZO-ROZWOJOWYCH:

 • Diagnostyka osób pracujących w obszarze zarządzania transportem
 • Analiza pracy w warunkach ekstremalnych
 • Określanie czynników ryzyka wypadkowości oraz związanych z rodzajem, intensywnością i sekwencją bodźców pozwalających na optymalne przetwarzanie informacji o krytycznym znaczeniu dla podejmowanych decyzji przez pracowników prowadzących pojazdy transportowe różnego rodzaju
 • Analiza tempa przyswajania oraz trwałość wiedzy i umiejętności klu- czowych dla obsługi sprzętu transportowego i przemysłowego
 • Badania z wykorzystaniem nowoczesnych metod neuroobrazowania pracy mózgu EEG
 • Badania psychologiczne sprawców i ofiar wypadków
 • Analiza kryzysów zawodowych i wykluczenia z uczestnictwa w komunikacji publicznej związanego z następstwami wypadków
 • Badania nad umysłem, pomiar funkcji uwagi (podzielności, selekcji informacji, wydłużonej czujności, koncentracji), pamięci i wyobraźni
 • Pomiar koordynacji sensomotorycznej i zdolności motorycznych, diagnostyka i wsparcie sportowców

 

WYPOSAŻENIE LABORATORIUM:

 • Ciemnia kabinowa (pomieszczenie ciemni, Noktometr oraz Pierścień Landolta)
 • Aparat do pomiaru otoemisji akustycznej OAE
 • Adiometr kliniczny wysokoczęstotliwościowy
 • Posturograf
 • Miernik czasu reakcji prostej i złożonej, aparat Piórkowskiego, tablice Poppelreutera, aparat krzyżowy
 • Wirometr,Stereometr
 • Wariograf Lafayette LX5000 z oprogramowaniem
 • Lustro weneckie
 • Zestawy biofeedback: Thought Technology oraz Elmiko EEG DigiTrack
 • EEG kliniczne Neuron Spectrum 5
 • MITSAR EEG, odniesienie do bazy normatywnej HBI
 • Aparat EEG (256 kanałowy firmy EGI)
 • EYE-TRACKING
 • Okulograf (eye-tracker) Hi-speed SMI
 • Okulograf (eye-tracker) RED SMI
 • Oprogramowanie do przygotowywania eksperymentów Inquisit
 • E-Prime

DODATKOWE INFORMACJE

Wydział Nauk o Człowieku

tel. 81 749 32 12