Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji otrzymała dofinansowanie do projektu: Kompetencje, Wiedza, Innowacje – zintegrowany program rozwoju WSEI w Lublinie”.

Okres realizacji projektu: od: 2018-05-01 do: 2022-04-30

CEL GŁÓWNY PROJEKTU

Celem ogólnym projektu jest poprawa jakości funkcjonowania i zarządzania uczelnią oraz podniesienie kompetencji studentów WSEI, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa poprzez wsparcie zmian organizacyjnych uczelni i podniesienie kompetencji jej kadry dydaktycznej, zarządzającej i administracyjnej do IV.2022 r.

Dofinansowanie projektu

3 026 179,25 zł

w tym ze środków europejskich

2 629 392,09 zł

Cel zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących działań:

 • Dostosowanie i realizacja programu kształcenia na kierunku Zarządzanie I stopnia do potrzeb społeczno-gospodarczych,
 • Opracowanie i realizacja programu kształcenia na nowoutworzonym kierunkach Informatyka II stopnia i Mechanika i budowa maszyn dostosowanych do potrzeb społeczno-gospodarczych,
 • Realizacja wysokiej jakości programów stażowych dla studentów,
 • Kursy i szkolenia podnoszące kompetencje kadry uczelni,
 • Wsparcie informatycznych narzędzi zarządzania uczelnią.

Grupa docelowa:

1) osoby:

 • studenci nowoutworzonego kierunku Informatyka II stopnia, objęci wsparciem poprzez udział w nowoutworzonym w programie kształcenia,
 • studenci zmodyfikowanego kierunku Zrządzanie,
 • studenci kierunku Mechanika i budowa maszyn, studiujący w ramach nowoutworzonej specjalności “Szybkie prototypowanie”,
 • studenci uczestniczący w wysokiej jakości stażach,
 • kadra dydaktyczna WSEI
 • kadra zarządzająca i administracyjna WSEI.

2) podmiot:

 • WSEI w Lublinie – wdrażająca informatyczny system zarządzania uczelnią, realizująca działania mające na celu podniesienie kompetencje kadry, dostosowująca program kształcenia do potrzeb społeczno-gospodarczych.

DODATKOWE INFORMACJE

Centrum Projektów i Współpracy Międzynarodowej pokój 107
tel: 81 749 32 49