Dobra Uczelnia, Dobra Praca 2021 i Wiarygodna Szkoła 2021

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji po raz kolejny otrzymała nagrodę podczas XVII edycji ogólnopolskiego programu certyfikacji uczelni „Wiarygodna Szkoła” oraz X edycji programu certyfikacji znakiem „Dobra Uczelnia – Dobra Praca”. Program ma na celu popularyzować oraz wyróżniać dobre wzorce w sektorze szkolnictwa wyższego w zakresie innowacyjnych i kreatywnych działań na rzecz tworzenia perspektyw zawodowych. Uczelnie, które są uhonorowane certyfikatem “Dobra Uczelnia – Dobra Praca”, zostały poddane wnikliwej analizie pod kątem m.in. funkcjonowania jednostek uczelnianych na rzecz absolwentów, dostosowania programu nauczania do potrzeb rynku pracy, krajowych i zagranicznych programów stażowych, współpracy uczelni z pracodawcami z regionu, a także wykorzystania nowoczesnych technologii w obszarze administracji i zarządzania uczelni oraz korzystania z zasobów wiedzy w Internecie. 

Otrzymane certyfikaty potwierdzają wysoką jakość oferty edukacyjnej Uczelni.