Lubelska Akademia WSEI

zaprasza na:

Studia Executive Master of Business Administration (MBA)

 

Program Master of Business Administration w Akademii WSEI został przygotowany z myślą o menedżerach, kadrze kierowniczej wyższego szczebla, członków organów statutowych spółek prawa handlowego i skarbu państwa, dyrektorów spółek handlowych, którzy każdego dnia stają przed wyzwaniami ciągle zmieniającej się rzeczywistości.

Przygotowując program studiów, czerpaliśmy doświadczenia od naszych partnerów biznesowych. Dzięki tej współpracy uczestnicy zdobywają aktualną wiedzę na temat innowacji w obszarze zarządzania przedsiębiorstwami z różnych branż.

Celem studiów MBA jest wykształcenie kompetentnej i odpowiedzialnej kadry zarządzającej podejmującej wyzwania przyszłości, a także przekazanie oraz usystematyzowanie wiedzy niezbędnej w procesie skutecznego zarządzania.

MBA to dedykowane trzysemestralne Studia podyplomowe w trzech specjalnościach:

 

 

Program Master of Business Administration

 • Zdobądź dyplom MBA i uprawnienia do rad i zarządów i do pełnienia funkcji kierownika podmiotu leczniczego:
  – do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem skarbu państwa (art. 19 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. – o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2018, poz. 1182).
  – do pełnienia funkcji kierownika podmiotu leczniczego (art. 46 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011 Nr 112 poz. 654).
 • Język wykładowy polski lub angielski.

 • Realizacja zajęć: Lublin lub Warszawa.
 • 50 % zajęć realizowanych jest w formule online lub 100% on-line (w zależności od oczekiwań słuchaczy)
 • Na zajęciach wykorzystujemy aktywne formy zajęć: warsztaty interaktywne z wykorzystaniem technik multimedialnych, symulacyjne gry biznesowe, testy, ćwiczenia, studia przypadku, projekty realizowane indywidualnie i w grupach, warsztaty
 • Uczestnicy otrzymują nieograniczony dostęp do materiałów.
 • Prowadzący zajęcia to menedżerowie, specjaliści z różnych obszarów zarządzania, profesjonaliści z dużym doświadczeniem, zarówno w biznesie, jak i w nauczaniu, a także trenerzy stosujący nowoczesne, aktywizujące metody przekazywania wiedzy oraz renomowani i uznani eksperci.

Rekrutacja trwa. Ilość miejsc ograniczona.
Zaczynamy już w marcu 2023r.

 

Chcesz wiedzieć więcej?

Szczegółowe informacje na stronie:
https://podyplomowe.wsei.eu/?sfid=8845&_sft_category=mba

 

Centrum Kształcenia Podyplomowego

Nr telefonu: 81 749 32 24
e-mail: podyplomowe@wsei.lublin.pl