Z dumą informujemy, że otrzymaliśmy European Quality Certificate 2020!

To wyjątkowe wyróżnienie przyznawane jest przedsiębiorstwom, organizacjom i jednostkom naukowo-badawczym, dla których wysoka jakość produktów, usług czy innowacyjnych i ekologicznych rozwiązań stanowi priorytet, a także wyznacza ścieżkę dalszego rozwoju.

Kapituła Certyfikatu doceniła Wyższą Szkołę Ekonomii i Innowacji w Lublinie po raz trzeci w kategorii „Nauka” za „Innowacyjny system kształcenia”.

Certyfikat ten potwierdza rzetelność Uczelni oraz dbałość Uczelni o właściwe relacje we wszystkich sprawdzanych w trakcie trwania programu dziedzinach oraz potwierdza jej najwyższą jakość.