Niezmiernie miło nam przekazać informację o pozytywnej decyzji Kapituły dotyczącej przyznania
Diamentowego Wyróżnienia European Quality Certificate 2022 w Kategorii Nauka dla Lubelskiej Akademii WSEI.

To wyjątkowe wyróżnienie przyznawane jest przedsiębiorstwom, organizacjom i jednostkom naukowo-badawczym, dla których wysoka jakość produktów, usług czy innowacyjnych i ekologicznych rozwiązań stanowi priorytet, a także wyznacza ścieżkę dalszego rozwoju.

 Certyfikat ten potwierdza rzetelność oraz dbałość Uczelni o właściwe relacje we wszystkich sprawdzanych w trakcie trwania programu dziedzinach, oraz potwierdza jej najwyższą jakość.