Lubelska Akademia WSEI w 2022 zakończyła realizację międzynarodowego projektu: „Inteligencja emocjonalna na rynku pracy” (eng.: EILM: Emotional Intelligence on labour market) realizowanego we współpracy z partnerami z Włoch, Hiszpanii, Austrii i Rumunii.

Celem inicjatywy było pracowanie materiałów edukacyjnych wspierających pracę doradców zawodowych, w tym przewodników, scenariuszy szkoleniowych, infografik oraz kwestionariusza online opracowanego przez zespół Akademii WSEI.

Projekt otrzymał odznaczenie dobrych praktyk przez Narodową Agencję Programu Erasmus + we Włoszech.

Wszystkie materiały są dostępne po zalogowaniu się na platformę projektu:

https://eilm.wsei.eu/

oraz na stronie internetowej: https://www.wsei.lublin.pl/projekty-rozwojowe/projekty-miedzynarodowe/emotional-intelligence-on-labour-market/