Kurs języka polskiego dla kandydatów na studia z Ukrainy

Termin realizacji: IX-XII 2022 r.

Koszt: 1250 zł

Zajęcia będą realizowane od 15 sierpnia do 15 grudnia 2022 r. Łącznie 180 godzin lekcyjnych (15 godzin w tygodniu) w godzinach popołudniowych.