AKTUALNOŚCI

OFERTA

Uczelnia prowadzi studia w języku polskim na 13 kierunkach, gdzie studenci mają do wyboru łącznie 54 atrakcyjne specjalności oraz 4 kierunki w języku angielskim: Ekonomia, Zarządzanie, Informatyka i Pielęgniarstwo. Studia anglojęzyczne rozpoczęło ponad 200 osób z 24 krajów świata.

Studia odbiegają od skostniałych form studiów akademickich. Zamiast tradycyjnych przedmiotów student wybiera moduły. Przewagą modułowego systemu kształcenia nad tradycyjnymi akademickimi formami jest zmniejszenie liczby egzaminów i zaliczeń. W każdym module połączono kilka dotychczasowych przedmiotów. Wiedzę teoretyczną przekazywaną w ramach każdego modułu ograniczono do minimum, starannie analizując, które teoretyczne aspekty wiedzy będą niezbędne w przyszłej pracy zawodowej.

PARTNERZY

PGE-obrót
lotto
Interbud
Bank-polski
ABM
Centrum Spotkania Kultur
Totalizator sportowy
ABM Greiffenberger Polska Sp. z o.o.
Energopol Warszawa S.A.
PKO
Towarzystwo Inwestycyjne “Elektrownia – Wschód” S.A.
PGE
Wojskowy Szpital Kliniczny w Lublinie
Transition Technologies
Toyota Material Handling Polska
Szpital Wojewódzki w Zamościu
Szpital Psychiatryczny w Lubline
Sonet 3
Rynek Elizówka
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Rada przedsiębiorczości lubelszczyzny
Poczta Polska
PKO
Opiekun
Cabletech
Przedszkole Mała Panda
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
Narodowy Fundusz Zdrowia
Megatem Lublin
Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
ITS Polska
Herbapol
Schenker
Infinite
Szpital Jana Bożego w Lublinie
Uzdrowisko Nałęczów
Specjał – grupa kapitałowa
Stokrotka
Straż Miejska Lublin
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny w Lublinie
Polski Czerwony Krzyż
Polski Cukier
Lublin
Państwowa Straż Pożarna
Państwowa Inspekcja Sanitarna
Krajowa Izba Biegłych Rewidentów
Nagel-Group
Miejski Zespół Żłobków w Lublinie
GACA System
Kamsoft
Invest in Poland
Instytut Medycyny Wsi