Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji (WSEI) w Lublinie ogłasza postępowanie prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności na zakup, dostawę, montaż i uruchomienie zaawansowanych symulatorów medycznych jako wyposażenia sal Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji Lublinie.