Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie ogłasza postępowanie prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności na na przygotowanie i prowadzenie zajęć dla studentów studiów I stopnia na kierunku Pielęgniarstwo w języku angielskim.