Postępowanie na realizację usługi polegającej na przygotowaniu i prowadzeniu zajęć na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – tryb niestacjonarny.

Link do bazy konkurencyjności

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/125560