Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji wychodzi naprzeciw współczesnym wymaganiom szkolnictwa, w tym szczególnie dotyczących kwalifikacji nauczycieli. Uwzględniając powyższe wprowadza nowe programów studiów, których unikatowy charakter pozwoli na dalszy rozwój i zdobycie wykształcenia oraz cennych umiejętności.

Nowością w roku akademickim 2018/2019 jest Pedagogika specjalna ze specjalnością „Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz spektrum autyzmu”.

Po więcej informacji dotyczących kierunku i jego specjalności zapraszamy na stronę rekrutacyjną: rekrutacja.wsei.lublin.pl