Informację o planowanych wykładach otwartych, dyskusjach panelowych, konferencjach oraz innych wydarzeniach należy zgłaszać
z odpowiednim wyprzedzeniem i jasno sprecyzowanymi oczekiwaniami

 1. Aby zgłosić chęć promocji lub organizacji wydarzenia należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go minimum 30 dni przed planowaną imprezą na adres cpir@wsei.lublin.pl. Materiał pozwoli odpowiednio przygotować i zaplanować działania promocyjne.
 2. Public Relations i Social Media skontaktują się z Państwem w celu opracowania informacji prasowej.
 3. Aby zgłosić chęć otrzymania materiałów promocyjnych wydarzenia w postaci zaproszenia i plakatu, należy wypełnić formularz – zaproszenie, plakat. W przypadku zaproszeń imiennych należy wypełnić bazę wg. załączonego wzoru.
 4. Aby zgłosić chęć otrzymania identyfikatorów należy wypełnić bazę według załączonego wzoru.
 5. Fotografie i logotypy, które mają towarzyszyć informacji tekstowej i znaleźć się na plakatach powinny być przesłane w oddzielnych plikach graficznych w formatach jpg lub png, AI, EPS.
 6. Nazwy plików nie mogą zawierać znaków diakrytycznych (ą, ć, ę, ł, ń, ó, ś, ź, ż) oraz interpunkcyjnych, takich jak kropki, przecinki, myślniki, dwukropki, średniki, pytajniki, wykrzykniki itp.
 7. W przypadku przesyłania informacji niekompletnych (np. braku kompletnego programu konferencji), prace nad tworzeniem materiałów rozpoczynają się w momencie otrzymania ostatniego pliku z uzupełnionym dokumentem.
 8. Po otrzymaniu kompletnych materiałów tworzony jest projekt plakatu, następnie przesyłany do organizatora. Po akceptacji materiał jest drukowany.
 9. Na prośbę organizatora istnieje możliwość wydrukowania materiałów w drukarni – koszty ponosi organizator wydarzenia.
 10. Gdy materiały będą gotowe do odbioru poinformujemy o tym drogą mailową osobę organizującą przedsięwzięcie – sekretarza.
 11. Aby otrzymać zaświadczenia po konferencyjne należy wypełnić bazę według załączonego wzoru. Wypełnioną bazę należy przesłać do Działu Marketingu i Komunikacji na minimum 3 dni przed planowanym wydarzeniem na adres cpir@wsei.lublin.pl. Istnieje możliwość otrzymania  zaświadczenia w formie edytowalnej do samodzielnego wykonania korespondencji seryjnej, wówczas  gotowe pliki można przesłać do druku do Działu Marketingu i Komunikacji.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY