Lubelska Akademia WSEI
serdecznie zaprasza do udziału
w I Interdyscyplinarnej Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej*
pt. “WSPIERANIE RÓŻNORODNOŚCI PSYCHICZNEJ W WARUNKACH TRANSFORMUJĄCEGO SIĘ ŚWIATA”.

 

*Dofinansowano z programu „Doskonała nauka II” Ministra Edukacji i Nauki

Termin: 28 listopada 2023r.
Godziny: 10.00 -16.30
Miejsce:
Lubelska Akademia WSEI
Aula E
w trybie hybrydowym

O KONFERENCJI

Jest to pierwsze wydarzenie w planowanym cyklu naukowej wymiany doświadczeń, organizowanych w języku polskim z udziałem gości zagranicznych wygłaszających wystąpienia w języku angielskim i ukraińskim. W tym roku naszymi gośćmi będą:

 1. Dr n. med. Marlena Sokół-Szawłowska, psychiatra
 2. Dr Lidyia Oryshchyn, psycholog
 3. Rosemary Sage, pedagog

Różnorodność psychiczna oznacza, że różnimy się między sobą, ponieważ wydarzenia dotykają poszczególnych ludzi w niejednakowy sposób, i też poszczególne osoby w niejednakowy sposób je przeżywają. Różnimy się też od samych siebie, tych sprzed doświadczonych wydarzeń. Psychoróżnorodność obejmuje zróżnicowanie biologiczne (unikalne kombinacje genotypowe) i ekosystemowe (unikalne kombinacje fenotypowe). Nie bez znaczenia jest upływ czasu (chronosystem) i następujące wraz z nim zmiany i przemiany historyczno-ewolucyjne. Jako organizatorzy konferencji chcemy zainicjować dyskusje włączające specjalistów różnych dyscyplin na temat konsekwencji, jakie przynoszą i będą przynosiły wydarzenia, których doświadczamy, na jakie obszary naszego życia i w jaki sposób będą one wpływały oraz jak bardzo różnią się nasze mechanizmy adaptacyjne i co z  tego może wynikać dla jakości życia. Szczególną wrażliwość na procesy adaptacyjne wobec dziejących się zmian wykazują dzieci i młodzież, dlatego to ich problemom chcemy w znaczącym stopniu dedykować tegoroczną Konferencję.

Podczas konferencji zaplanowane zostały następujące wydarzenia:

 • wykłady plenarne;
 • panel dyskusyjny;
 • sesje referatowe (wystąpienia indywidualne jedno- lub wieloautorskie);
 • warsztat;
 • sesja studencka;
 • sesja plakatowa w języku polskim, angielskim i ukraińskim.

CEL KONFERENCJI

 1/ naukowy – wymiana doświadczeń między specjalistami (teoretykami / badaczami / naukowcami i praktykami);

2/ pragmatyczny – wywarcie wpływu na społeczne otoczenie poprzez popularyzowanie wiedzy, nakreślanie rozwiązań najbardziej nurtujących problemów z zakresu wspierania rozwoju i ochrony zdrowia psychicznego oraz modyfikowania systemów edukacyjnych;

DLA KOGO

Konferencja kierowana jest do:

 • nauczycieli, pedagogów szkolnych,
 • pracowników ochrony zdrowia, placówek psychologiczno-pedagogicznych.Uczestnikami wydarzenia i odbiorcami dyskusji naukowych będą także rodzice i opiekunowie dzieci i młodzieży, oraz osoby, które wkraczają w dorosłe życie, i – mając świadomość problemów dorosłego życia – w odpowiedzialny sposób chcą się z nimi mierzyć.

PRELEGENCI

Zaproszeni prelegenci: 

 1. prof Rosemary Sage – Director of the Learning for Life Trust and Scientific Advisor for Abai Group of Universities ORCID:0000-0003-4916-9547
 2. dr Lidiya Oryshchyn-Buzdyhan– Lviv Polytechnic National University ORCID: 0000-0002-5681-0307
 3. dr Marlena Sokół-Szawłowska – Institute of Psychiatry and Neurology Warszawa ORCID: 0000-0002-6957-063X

PROGRAM

Bloki tematyczne:

 • Funkcjonowanie dzieci, młodzieży i osób dorosłych w kontekście zdarzeń nienormatywnych pandemii i wojny
 • Psychoprofilaktyka i terapia: nowe problemy – nowe wyzwania dla specjalistów
 • Nowoczesne technologie i sztuczne inteligencje w służbie człowieka czy człowiek ofiarą technologii
 • Interkulturowość a edukacja: co nas łączy, co nas dzieli

Program ramowy:

8.00-10.00: rejestracja uczestników

10.00: Otwarcie konferencji
10.15-11.00:  wykład plenarny 1
11.05-11.50: wykład plenarny 2
11.55-12.40: wykład plenarny 3
12.50-13.30: panel dyskusyjny

13.40-14.15 obiad

14.15-15.00: warsztat / równoległe sesje referatowe 1 i 2
15.00-15.40 równoległe sesje referatowe 3 i 4

15.50-16.30: sesja studencka
9.00-16.30: sesja plakatowa
16.30: zakończenie konferencji

ORGANIZATOR

Akademia WSEI

PATRONAT HONOROWY

Lubelska Akademia WSEI-Instytut Medycyny WSEI
Prezydent Miasta Lublin

PATRONAT MEDIALNY

tvp3
polskie radio lublin
dziennik wschodni

ZGŁOSZENIA I OPŁATY

ZGŁOSZENIA

Do 15.10.2023 – przesyłanie zgłoszeń

Do 20.10.2023 – akceptacja zgłoszeń

Do 31.10.2023 – opłata konferencyjna

Do 14.11.2023 – księga abstraktów na stronie + program konferencji

 

OPŁATY

Wydarzenie zamknięte.

Przewidywane są opłaty:

 • opłata podstawowa 200 zł,
 • ulgowa 100 zł studenci,
 • studenci WSEI udział bezpłatny.

 

Opłata obejmuje koszty związane z: udziałem, materiałami konferencyjnymi, obiad, przerwy kawowe.

Udział w konferencji + publikacja referatu:
400 zł – osoby zainteresowane prosimy o zaznaczenie właściwej opcji w formularzu zgłoszenia.

Osoby kontaktowe

dr hab. Katarzyna Markiewicz, prof. Akademii WSEI

katarzyna.markiewicz@wsei.lublin.pl
oraz

Ewa Golec

ewa.golec@wsei.lublin.pl