Lubelska Akademia WSEI serdecznie zaprasza do udziału
w  Trzeciej edycji Lubelskiego Forum Gospodarczego
pt. “Gospodarka i społeczeństwo odporne na kryzysy”.

 

Termin: 16 Listopada 2023r.
Godz. 9.00-16.00
Lubelska Akademia WSEI
Aula E

CEL FORUM

Tematyka tegorocznego Forum zogniskowana jest na problemach funkcjonowania biznesu, samorządu oraz struktur społecznych i konsumentów w warunkach kryzysów ekonomiczno – społecznych. Zatem tegoroczne Forum nosi tytuł „Gospodarka i społeczeństwo odporne na kryzysy”
Forum jest okazją do spotkania się w gronie wykładowców akademickich, przedstawicieli otoczenia społeczno-gospodarczego Uczelni, jak również przedstawicieli kluczowych instytucji publicznych. Podczas wydarzenia wymieniamy doświadczenia i rozmawiamy o najważniejszych problemach Lubelszczyzny i innych regionów Polski Wschodniej.

PROGRAM FORUM

Tematyka tegorocznego Forum będzie skoncentrowana na trzech obszarach tematycznych:

  • Wyzwania, problemy oraz specyfika funkcjonowania firm w warunkach kryzysów ekonomiczno – społecznych.
  • Psychologiczne i socjologiczne uwarunkowania zachowań konsumentów i całych struktur społecznych w aspekcie odziaływania zjawisk i procesów kryzysowych.
  • Cyberbezpieczeństwo i cyberprzestępczość w warunkach zjawisk kryzysowych – identyfikowanie, przeciwdziałanie i odporność systemów ochrony.

KONTAKT

Renata Wybacz
renata.wybacz@wsei.lublin.pl
tel. 81 749 32 36

dr hab. Tomasz Wołowiec, prof. Akademii WSEI
tomasz.wolowiec@wsei.lublin.pl

dr Sylwia Skrzypek–Ahmed
sylwia.skrzypek-ahmed@wsei.lublin.pl

dr Łukasz Wojciechowski
lukasz.wojciechowski@wsei.lublin.pl